16 lutego 2021

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z specjalistycznych kursów (szkolenie certyfikujące + Egzamin) z zakresu NDT – Badań Nieniszczących*:

  • Badania wizualne VT
  • Badania penetracyjne PT
  • Badania magnetyczno-proszkowe MT
  • Badania radiograficzne RT

*Kursy prowadzone są po preferencyjnych cenach przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 9712.

W razie zainteresowania prosimy o kontakt:
tel. +48 606 316 144
e-mail: 

Kontroler NDT zawód z przyszłością?

Badania nieniszczące (Non Destructive Testing) stanowią grupę metod dostarczających informacji o cechach i parametrach obiektu. Główną zaletą tego typu diagnostyki jest możliwość przeprowadzenia przez kontrolera oceny stanu maszyny, linii technologicznej, produktu, konstrukcji budowlanej bez konieczności ingerencji w ich wewnętrzną strukturę. W trakcie audytu przeprowadzonego przez kontrolera NDT nie dochodzi do modyfikacji (degradacji, uszkodzeń) poszczególnych własności strukturalno-powierzchniowe badanego przedmiotu. Ta technika umożliwia skuteczne przeciwdziałanie usterkom sprzętowym. W przypadku wykrycia ewentualnych nieprawidłowości można podjąć stosowne działania naprawcze.

Metody badań nieniszczących nieustannie są rozwijane, znajdując zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu (np. motoryzacji). Ich szerokie zastosowanie wynika zarówno z potrzeby diagnozowania prawidłowości działania maszyn, utrzymania ich gotowości technicznej na wymaganym poziomie zgodnie z jakościowymi standardami, jak i względami finansowymi i bezpieczeństwa.

Nowoczesny audyt wewnętrzny jest istotnym elementem wspomagającym procesy zarządzania współczesną organizacją. Jednym z obszarów badania są także urządzenia, maszyny i różnego rodzaju konstrukcje przemysłowe. Kontroler NDT ze specjalistyczną wiedzą to zawód z przyszłością, co wynika z faktu, że wraz z postępem technologicznym coraz więcej obiektów, wyrobów i procesów technicznych będzie przedmiotem monitoringu i oceny zgodności z normami ISOW zależności od badanego elementu, jego przeznaczenia i budowy wykorzystuje się różne strategie i metody badań nieniszczących.

Strategie i metody badania NDT

Kluczowym podejściem w przypadku badań nieniszczących jest dobór odpowiedniej strategii realizacji zadania testowego. Kontroler jakości ze znajomością metod NDT przed rozpoczęciem badania powinien sobie odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania:

  • co zamierza się mierzyć – parametry fizyczne, mechaniczne, chemiczne itp.,
  • gdzie wykonać pomiar – należy wytypować miejsce najbardziej reprezentatywne bądź też potencjalnie najsłabsze w porównaniu ze zdefiniowaną wcześniej wielkością, która ma być przedmiotem oceny.

Kontroler jakości ma do dyspozycji wiele metod NDT, takich jak m.in. badania wizualne, endoskopowe, ultradźwiękowe, penetracyjne, prądami wirowymi i radiograficzne.