• Cel szkolenia

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej metod statystycznych stosowanych w sterowaniu jakością wyrobów i procesów. Zgodnie z wymaganiami branży motoryzacyjnej podejście to powinno opierać się na metodach statystycznych. Uczestnicy po szkoleniu będą mogli samodzielnie przeprowadzać analizę statystyczną tak, aby na jej podstawie  podejmować właściwe decyzje.

 • Adresaci szkolenia

  Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do specjalistów, inżynierów planowania jakości i rozwoju procesu w łańcuchu dostaw. Osób kwalifikujących te procesy oraz sprawujących nadzór nad zapewnieniem jakości i ich  doskonaleniem. Zapraszamy również pracowników obszarów utrzymania ruchu, którzy chcieliby jeszcze bardziej zwiększyć nacisk na predyktywne utrzymanie ruchu w oparciu o wymagania IATF 16949.

 • Program szkolenia

  Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

  • Wprowadzenie do metod statystycznych
  • Podstawowe pojęcia
  • Pojęcie zmienności w procesie
  • Podstawowe narzędzia statystyczne
  • Wyznaczanie wskaźników zdolności procesu i maszyn
  • Karty kontrolne dla zmiennych liczbowych
  • Karty kontrolne dla zmiennych atrybutywnych
 • Efekty szkolenia dla uczestników i dla organizacji

  Podejmowanie decyzji w oparciu o analizę rzeczywistych i prawidłowo zebranych danych, jest niezwykle skutecznym podejściem do zarządzania większością procesów. Umiejętność doboru najlepszego narzędzia do analizy, jej wykonanie i wyciągnięcie prawidłowych wniosków charakteryzuje każdego skutecznego specjalistę, inżyniera, jak również menedżera firmy .Bardzo często właśnie od tego kroku rozpoczyna się transformacja organizacyjna przedsiębiorstwa.

 • Czas szkolenia

  2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.