Pan Sławomir Staciwa – BIO:
• Absolwent Politechniki Śląskiej (Informatyka Przemysłowa, Organizacja
i Zarządzanie) ,
• Certyfikowany audytor normy ISO 27001 w akredytacjach PCA oraz DaKKS (TUV Nord Polska),
• Audytor norm ISO 27018 oraz ISO 22301, Certified Information System Auditor (CISA), Certified Information Systems Security Professional (CISSP),
• Manager zespołów IT, koordynator audytów (ISO 27001, SOC2 Type II)
• Doświadczony administrator systemów, baz danych, aplikacji,
• Prelegent konferencji IT (Info Meet 2018),
• Wykładowca programu Corporate Readiness Certificate.

Szkolenia:
1. Wymagania normy 27001 (2ni) – po uzgodnieniu możliwość skrócenia do 1 dni
2. Audyt – jak współpracować z audytorami ? – 1 dzień
3. Szkolenie uświadamiające – user awareness training – 1dzień
Konsultacje:
1. Bezpieczeństwo informacji
2. Bezpieczeństwo IT
3. Wdrożenie zabezpieczeń IT
4. Wdrożenie normy 27001
5. Audytowanie
6. Zarządzanie ryzykiem IT

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Firma (wymagane)

  Telefon

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości