Sławomir Staciwa 

absolwent Politechniki Śląskiej (Informatyka Przemysłowa, Organizacja i Zarządzanie) ,

Certyfikowany audytor normy ISO 27001 w akredytacjach PCA oraz DaKKS (TUV Nord Polska),

Audytor norm ISO 27018 oraz ISO 22301, Certified Information System Auditor (CISA), Certified Information Systems Security Professional (CISSP),

Manager zespołów IT, koordynator audytów (ISO 27001, SOC2 Type II)

Doświadczony administrator systemów, baz danych, aplikacji,

Prelegent konferencji IT (Info Meet 2018),

Wykładowca programu Corporate Readiness Certificate.