Usługa polega na oddelegowaniu Inżyniera, który reprezentuje Klienta w codziennych kontaktach z przedstawicielami zakładu produkcyjnego. Rezydent opiekuje się powierzonym projektem, dostarczanymi częściami oraz nadzoruje proces produkcji.

Inżynier rezydent przez cały okres umowy przebywa w zakładzie produkcyjnym. Nadzoruje i koordynuje procedurę kontroli oraz selekcji komponentów | wyrobów gotowych naszego Klienta (OEM).

Do zadań rezydenta należy:

– nadzór oraz reagowanie na każdy najmniejszy problem wykryty podczas montażu lub produkcji

– weryfikację wykrytych wad lub niezgodności

– dokumentowanie oraz raportowanie | zdjęcia, protokoły

– planowanie i wdrażanie procedur lub działań naprawczych w porozumieniu Klientem

– natychmiastowe reagowanie na wszelkie niezgodności dotyczące części dostarczanych przez Klienta