Dane dotyczące szkolenia  Uczestnicy

  Faktura wystawiona na

  Dane rejestrowe firmy zlecającej usługę

  Dane dotyczące wystawienia faktury


  Prosimy uzupełnić, jeśli inny adres na fakturze :

  E-faktura (pole opcjonalne, proszę zaznaczyć)

  Proszę przesłać faktury w formie elektronicznej (E-mail) w postaci pliku PDF na następujący adres E-mail :

  Wraz z niniejszym podpisem potwierdzacie Państwo znajomość Ogólnych Warunków Handlowych (OWH) firmy Interdont Support Q Sp. z o.o. Jednocześnie potwierdzamy, że powyższe dane osobowe będą wykorzystywane tylko do wewnętrznych procesów i nie będą przekazywane stronom trzecim.