Jesteśmy firmą, która stawia na nieustanny rozwój, dlatego prowadzimy otwartą rekrutację na kontrolerów jakości NDT o różnym stopniu kwalifikacji. Branża SZJ jest kluczowa dla przemysłu i wielu innych gałęzi gospodarki, dlatego jej przedstawiciele są cennym nabytkiem dla nowoczesnego przedsiębiorstwa. Kariera w Interdont Support Q daje wiele możliwości awansu i poszerzania wiedzy oraz umiejętności, dlatego warto ją rozważyć! Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wykazem stanowisk, które chcemy obsadzić. 

Firma Interdont Support Q Sp. z o.o. to chętnie wybierany partner klasy premium przemysłu produkcyjnego. Z 26 letnim doświadczeniem na rynku oferujemy na terenie całego kraju usługi, głównie w branży motoryzacyjnej w zakresie szkoleń, wdrożeń QMS, doradztwa jakościowego i kontroli jakości.

Jako firma usługowa jesteśmy tak dobrzy jak nasza kadra, dlatego orientacja na pracowników oraz ich dobro jest jednym z najważniejszych celów firmy.

W celu wsparcia naszych projektów na terenie województwa dolnośląskiego obecnie poszukujemy współpracowników na poniższe stanowiska :

  • CMM KONTROLER/PROGRAMISTA
  • KONTROLER JAKOŚCI NDT
  • INŻYNIER DS. JAKOŚCI
  • KONTROLER JAKOŚCI/INŻYNIER ZE ZNAJOMOŚCIĄ NDT FPI POZIOM 2

Kontroler NDT zawód z przyszłością?

Badania nieniszczące (Non Destructive Testing) stanowią grupę metod dostarczających informacji o cechach i parametrach obiektu. Główną zaletą tego typu diagnostyki jest możliwość przeprowadzenia przez kontrolera oceny stanu maszyny, linii technologicznej, produktu, konstrukcji budowlanej bez konieczności ingerencji w ich wewnętrzną strukturę. W trakcie audytu przeprowadzonego przez kontrolera NDT nie dochodzi do modyfikacji (degradacji, uszkodzeń) poszczególnych własności strukturalno-powierzchniowe badanego przedmiotu. Ta technika umożliwia skuteczne przeciwdziałanie usterkom sprzętowym. W przypadku wykrycia ewentualnych nieprawidłowości można podjąć stosowne działania naprawcze.

Metody badań nieniszczących nieustannie są rozwijane, znajdując zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu (np. motoryzacji). Ich szerokie zastosowanie wynika zarówno z potrzeby diagnozowania prawidłowości działania maszyn, utrzymania ich gotowości technicznej na wymaganym poziomie zgodnie z jakościowymi standardami, jak i względami finansowymi i bezpieczeństwa.

Nowoczesny audyt wewnętrzny jest istotnym elementem wspomagającym procesy zarządzania współczesną organizacją. Jednym z obszarów badania są także urządzenia, maszyny i różnego rodzaju konstrukcje przemysłowe. Kontroler NDT ze specjalistyczną wiedzą to zawód z przyszłością, co wynika z faktu, że wraz z postępem technologicznym coraz więcej obiektów, wyrobów i procesów technicznych będzie przedmiotem monitoringu i oceny zgodności z normami ISO. W zależności od badanego elementu, jego przeznaczenia i budowy wykorzystuje się różne strategie i metody badań nieniszczących.

Strategie i metody badania NDT

Kluczowym podejściem w przypadku badań nieniszczących jest dobór odpowiedniej strategii realizacji zadania testowego. Kontroler jakości ze znajomością metod NDT przed rozpoczęciem badania powinien sobie odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania:

  • co zamierza się mierzyć – parametry fizyczne, mechaniczne, chemiczne itp.,

  • gdzie wykonać pomiar – należy wytypować miejsce najbardziej reprezentatywne bądź też potencjalnie najsłabsze w porównaniu ze zdefiniowaną wcześniej wielkością, która ma być przedmiotem oceny.

Kontroler jakości ma do dyspozycji wiele metod NDT, takich jak m.in. badania wizualne, endoskopowe, ultradźwiękowe, penetracyjne, prądami wirowymi i radiograficzne.

Kontroler jakości NDT

Ze względu na to, że metody badań nieniszczących są nieustannie rozwijane o kolejne narzędzia, kontroler jakości NDT musi być osobą nastawioną na systematyczne powiększanie swojej wiedzy. Kariera w Interdont Support Q daje takim specjalistom ogromne szanse na stabilny rozwój, współpracujemy bowiem z licznymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi w zakresie audytów wewnętrznych i kontroli materiałów. Dodatkowo jako firma szkoleniowa mamy opracowane skuteczne sposoby na udoskonalenie umiejętności personelu, co pozwala nam wykorzystać maksimum potencjału drzemiącego w zespole.

Osoba zatrudniona na stanowisku kontrolera jakości będzie odpowiedzialna za m.in. nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym oraz nad legalizacją przyrządów i narzędzi pomiarowych, a także za odbiór jakościowy bieżącej produkcji. Istotną częścią obowiązków specjalisty jest również opracowywanie szczegółowych raportów ze  zrealizowanych zadań, a także analiza uzyskanych wyników. 

Od kandydatów na stanowisko kontrolera jakości wymagamy szerokiej wiedzy w zakresie nieniszczących badań wizualnych, a także umiejętności wykorzystania teorii w codziennej pracy. Jako firma świadcząca usługi 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu oferujemy zatrudnienie w systemie kilku zmianowym. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie ofertą Interdont Support Q zastrzegamy również, że w przypadku większej liczby zleceń wymagamy od personelu gotowości do pracy w nadgodzinach. Dodatkowym atutem przy rozpatrywaniu ofert kandydatów będzie certyfikat ukończenia szkolenia GD&T i dobra znajomość języka angielskiego.