Firma Interdont Support Q Sp. z o.o. to chętnie wybierany partner klasy premium przemysłu produkcyjnego. Z 26 letnim doświadczeniem na rynku oferujemy na terenie całego kraju usługi, głównie w branży motoryzacyjnej w zakresie szkoleń, wdrożeń QMS, doradztwa jakościowego i kontroli jakości.

Jako firma usługowa jesteśmy tak dobrzy jak nasza kadra, dlatego orientacja na pracowników oraz ich dobro jest jednym z najważniejszych celów firmy.

W celu wsparcia naszych projektów na terenie województwa dolnośląskiego obecnie poszukujemy współpracowników na poniższe stanowiska :

  • CMM KONTROLER/PROGRAMISTA
  • KONTROLER JAKOŚCI
  • INŻYNIER DS. JAKOŚCI
  • KONTROLER JAKOŚCI/INŻYNIER ZE ZNAJOMOŚCIĄ NDT FPI POZIOM 2

Kontroler NDT zawód z przyszłością?

Badania nieniszczące (Non Destructive Testing) stanowią grupę metod dostarczających informacji o cechach i parametrach obiektu. Główną zaletą tego typu diagnostyki jest możliwość przeprowadzenia przez kontrolera oceny stanu maszyny, linii technologicznej, produktu, konstrukcji budowlanej bez konieczności ingerencji w ich wewnętrzną strukturę. W trakcie audytu przeprowadzonego przez kontrolera NDT nie dochodzi do modyfikacji (degradacji, uszkodzeń) poszczególnych własności strukturalno-powierzchniowe badanego przedmiotu. Ta technika umożliwia skuteczne przeciwdziałanie usterkom sprzętowym. W przypadku wykrycia ewentualnych nieprawidłowości można podjąć stosowne działania naprawcze.

Metody badań nieniszczących nieustannie są rozwijane, znajdując zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu (np. motoryzacji). Ich szerokie zastosowanie wynika zarówno z potrzeby diagnozowania prawidłowości działania maszyn, utrzymania ich gotowości technicznej na wymaganym poziomie zgodnie z jakościowymi standardami, jak i względami finansowymi i bezpieczeństwa.

Nowoczesny audyt wewnętrzny jest istotnym elementem wspomagającym procesy zarządzania współczesną organizacją. Jednym z obszarów badania są także urządzenia, maszyny i różnego rodzaju konstrukcje przemysłowe. Kontroler NDT ze specjalistyczną wiedzą to zawód z przyszłością, co wynika z faktu, że wraz z postępem technologicznym coraz więcej obiektów, wyrobów i procesów technicznych będzie przedmiotem monitoringu i oceny zgodności z normami ISO. W zależności od badanego elementu, jego przeznaczenia i budowy wykorzystuje się różne strategie i metody badań nieniszczących.

Strategie i metody badania NDT

Kluczowym podejściem w przypadku badań nieniszczących jest dobór odpowiedniej strategii realizacji zadania testowego. Kontroler jakości ze znajomością metod NDT przed rozpoczęciem badania powinien sobie odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania:

  • co zamierza się mierzyć – parametry fizyczne, mechaniczne, chemiczne itp.,
  • gdzie wykonać pomiar – należy wytypować miejsce najbardziej reprezentatywne bądź też potencjalnie najsłabsze w porównaniu ze zdefiniowaną wcześniej wielkością, która ma być przedmiotem oceny.

Kontroler jakości ma do dyspozycji wiele metod NDT, takich jak m.in. badania wizualne, endoskopowe, ultradźwiękowe, penetracyjne, prądami wirowymi i radiograficzne.