CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu zarządzania procesem.
Jeżeli myślimy o doskonaleniu, to musimy zacząć od doskonalenia procesu, ponieważ wyroby
i usługi są przez nie wytwarzane, a każdą podejmowaną aktywność można określić jako proces.

 

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

 

  1. Wprowadzenie do zagadnienia
  2. Podejście procesowe – wymagania i definicje
  3. Zastosowanie podejścia procesowego przy definiowaniu procesu
  4. Sposoby opisu i prezentacji procesów
  5. Definiowanie odpowiedzialności i uprawnień w procesie
  6. Nadzorowanie procesów – dobór odpowiednich wskaźników
  7. Analiza ryzyka i szans w procesie
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do specjalistów, inżynierów, liderów
i menedżerów każdego szczebla zarządzania, od których codziennej pracy zależy efektywność i skuteczność procesów. Na szkolenie zapraszamy również osoby zarządzające firmą, które są już „zmęczone” podejściem silosowym opartym sztywno na schemacie organizacyjnym
i chcą wprowadzić w swoich firmach podejście procesowe, oparte na wynikach procesów,
a nie pojedynczych działów.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Nie jesteśmy w stanie zbudować organizacji składającej się w z samych „gwiazd”, ale każda organizacja jest w stanie stworzyć dobrze zaprojektowane i niezawodne procesy. Dlatego zrozumienie i stosowanie w organizacji podejścia procesowego, umożliwi organizacji osiąganie lepszych wyników, przy jednoczesnych wzroście transparentności i zaangażowania pracujących w niej osób.

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy patrz informacje dodatkowe)