ZAKRES:

 1. Zakres szkolenia obejmuje m.in.:
  1. Wstęp do zagadnienia
  2. Siedem zasad zarządzania jakością
  3. Podejście procesowe a struktura organizacyjna
  4. Opis procesów:

  4.1 Wytyczne do definiowania procesów

  4.2 Sposoby opisów procesu

  4.3 Definiowanie wskaźników dla procesów

  4.4 Właściciel procesu i jego kompetencje

  1. Zarządzanie ryzykiem i szansami:

  5.1 Standardy zarządzania ryzykiem

  5.2 Kontekst organizacji

  5.3 Identyfikacja ryzyka i szans

  5.4 Ocena ryzyka i szans

  5.5 Podejmowanie działań i odpowiedzialności

  5.6 Plany awaryjne i procedury eskalacyjne

  1. Udokumentowana informacja:

  6.1 Wymagania standardu IATF 16949

  6.2 Sposoby klasyfikowania udokumentowanej informacji

  6.3 Nadzorowanie i zarządzanie udokumentowaną informacją

  6.4 Przydzielenie wymagań i CSR-ów do procesów

  6.5 Księga jakości i jej elementy

  1. Proces audytów wewnętrznych:

  7.1 Rodzaje audytów

  7.2 Harmonogram audytów

  7.3 Kwalifikacje audytorów – definiowanie i ocena

  7.4 Realizacja audytów i nadzorowanie działań poaudytowych

  1. Przegląd Zarządzania:

  8.l Wymagania dla przeglądu zarządzania

  8.2 Planowanie i realizacja przeglądu zarządzania

  8.3 Raportowanie przeglądu zarządzania

  1. Wytyczne dotyczące certyfikacji i wdrażania normy IATF 16949
  2. Doskonalenie systemu zarządzania jakością

Szkolenie odbędzie się w dniach 03-04.02.2022.

Koszt: 1100 zł/uczestnika netto