Info

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w przygotowaniu dokumentacji dot. szacowania ryzyka w bezpieczeństwie informacji oraz zrozumienie procesu szacowania ryzyka i jego elementów.

 • Zawartość

  1. Wstęp

  2. Podstawowe wymagania normy ISO 27001 w zakresie szacowania ryzyka

  3. Elementy ryzyka na przykładzie bezpieczeństwa informacji

  4. Elementy analizy i szacowania ryzyka na przykładzie bezpieczeństwa informacji

  5. Tworzenie planu postępowania z ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji

  6. Zasady monitoringu ryzyka

  7. Casy study w zakresie pkt. 3-5 na przykładach ogólnych lub w przypadku zlecenia przez konkretną firmę na procesach tej firmy z udziałem jej menadżerów

  8. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi

 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób zajmujących się wdrożeniem ISO 27001, przedstawicieli działów IT i innych osób zajmujących się bezpieczeństwem informacji w firmie, a w przypadku szkolenia zamkniętego także dla wszystkich menadżerów firmy zamawiającej szkolenie. Nie jest to szkolenie dla audytorów, tylko dla przedstawicieli strony wdrażającej normę

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni