Zgonie z ostatnim wydaniem podręcznika VDA 2 „Zatwierdzenie wyrobu i procesu wytwarzania” z kwietnia 2020 roku jedyną drogą do wyznaczenia poziomu przedłożenia czyli pakietu dokumentów, ilości próbek jest obopólne ustalenie w ramach ustaleń dotyczących procedury PPA. Dokumenty ustalane do przedłożenia określa się w oparciu o 6 obszarów testowych. Dla rozszerzania i pełniejszego wyjaśnienia zagadnień z obszarów testowych autorzy podręcznika opracowali załącznik nr 1. Należy tu zaznaczyć, że w obecnym wydaniu nie został zdefiniowany tzw. poziom domyślny przedłożenia. Ustalenia powinny być umieszczone w formularzu „Agreement on the PPA procedure” (Uzgodnienia dotyczące procedury PPA).

Opisywana procedura jest wykorzystywana w celu akceptacji procesu produkcji i powstającego w jego ramach wyrobu. VDA 2 obejmuje zalecenia, którymi należy się kierować, aby zatwierdzić lub przeciwnie – odrzucić procedury przemysłowe oraz ocenić wytwarzany na ich bazie produkt. W omawianej, szóstej odsłonie tego standardu zawarta jest najaktualniejsza wiedza na ten temat, po którą z powodzeniem sięgają nawet najbardziej specjalistyczne i największe na świecie przedsiębiorstwa wytwórcze, głównie z sektora przemysłu motoryzacyjnego.

VDA 2 – narzędzie pomocne w ocenie procesu produkcji i gotowego wyrobu

Wszystkie etapy wytwarzania wyrobu składają się na proces produkcyjny, którego przebieg powinien być możliwie wydajny i maksymalnie zgodny z założeniami ustalonymi na początku. Czu tak rzeczywiście się dzieje? Czy na tej bazie może powstać produkt o ściśle określonych parametrach, który spełnia wymagania rynkowe? W znalezieniu odpowiedzi na pytania pomocny jest VDA 2 – nowoczesny standard, dzięki któremu można poznać metodykę miarodajnej oceny procesów produkcyjnych i powstającego w ich ramach wyrobu.

Mogłoby się wydawać – niebezpodstawnie – że odpowiedzialność za akceptację oferowanego produktu powinna leżeć po stronie klienta. Czy jednak rzeczywiście jest on właściwą osobą do tego, żeby w wiarygodny sposób wypowiedzieć się na temat nabywanego wyrobu? Prawdopodobnie zależy mu przede wszystkim na zaopatrzeniu się w niego i chce mieć świadomość, że firma, na której produkt się decyduje, spełnia wysokie kryteria jakościowe. Weryfikacja powinna leżeć wobec tego po stronie producenta, a żeby mieć pewność, że jest wykonana w sposób rzetelny, warto wykorzystać do niej wytyczne VDA 2.

Omawiany standard jest powszechnie używany w branży motoryzacyjnej. Obowiązuje on m.in. wytwórców dostarczających podzespoły w ramach przedsięwzięć typu OEM wykonywanych przez niemiecki przemysł samochodowy. Przykładowo, grupa Volkswagena jako jeden z warunków współpracy z dostawcami stawia konieczność zatwierdzania procesów produkcyjnych i wyrobów zgodnie z kryteriami zawartymi właśnie w najnowszej odsłonie VDA, opatrzonej cyfrą 2. Przedsiębiorstwa, które działają według innych standardów, są zatem wykluczone z kooperacji z koncernem z siedzibą w Wolfsburgu w ramach partycypacji w łańcuchu dostaw. Podobnie postępują zresztą inne największe marki motoryzacyjne z Niemiec.

Niektóre zmiany w najnowszej wersji normy VDA 2

Druga wersja omawianej normy jest pozbawiona poziomów przedłożenia obecnych w poprzednich odsłonach. Wynika to z wymagań klientów, którzy wskazywali na potrzebę poszerzenia różnorodności wyrobów i ilości dowodów oraz dokumentów, jakimi można się posłużyć. W VDA 2 w większym stopniu niż we wcześniejszych wersjach skupiono się natomiast na odpowiedzialności wytwórcy za stworzenie prawidłowej dokumentacji, która potwierdza należytą staranność procesów, szczególnie pod względem bezpieczeństwa i zgodności.

Podczas gdy w poprzedniej wersji standardu obowiązywały 23 elementy dowodowe potwierdzające spełnienie związanych z nim kryteriów, w najnowszej odsłonie jest ich ponad dwukrotnie więcej, bo dokładnie 49. Wszystkim mogą zostać przydzielone statusy zależne od etapu wykonania danego dowodu, tzn.:

  • w realizacji – obejmuje dokumentowanie bądź przechowywanie przez firmę,

  • przekazane odbiorcy,

  • uzgodnionie z klientem w sytuacji, gdy minimalny zakres jest większy, niż przewidywano.

Wśród nowych elementów zawartych w VDA 2, które były nieobecne we wcześniejszych odsłonach, można wymienić m.in. czystość techniczną – metodę wykorzystywaną do oceny jakościowej zabrudzeń potencjalnie zagrażających końcowemu wyrobowi. Nowością są również wytyczne dotyczące tworzenia dokumentacji w zakresie reklamacji i kontroli wymiarowej. Tym, co odróżnia aktualną wersję od wcześniejszych edycji podręcznika, jest także cały dział zawierający dowody dla oprogramowania.

Chcąc poznać szeroko stosowany w motoryzacji standard zatwierdzania procesów produkcji i gotowych wyrobów, zdecydowanie warto przejść szkolenie z normy VDA 2. Zapraszamy do współpracy w tym zakresie, ponieważ organizuje je nasza firma.