Zgonie z ostatnim wydaniem podręcznika VDA 2 „Zatwierdzenie wyrobu i procesu wytwarzania” z kwietnia 2020 roku jedyną drogą do wyznaczenia poziomu przedłożenia czyli pakietu dokumentów, ilości próbek jest obopólne ustalenie w ramach ustaleń dotyczących procedury PPA. Dokumenty ustalane do przedłożenia określa się w oparciu o 6 obszarów testowych. Dla rozszerzania i pełniejszego wyjaśnienia zagadnień z obszarów testowych autorzy podręcznika opracowali załącznik nr 1. Należy tu zaznaczyć, że w obecnym wydaniu nie został zdefiniowany tzw. poziom domyślny przedłożenia. Ustalenia powinny być umieszczone w formularzu „Agreement on the PPA procedure” (Uzgodnienia dotyczące procedury PPA).