Cena netto
ZAPYTAJ
Zarejestruj się
 • Cel szkolenia

  Poprawne wykorzystanie i posługiwanie się podstawowymi przyrządami pomiarowymi. Unikanie popełniania typowych błędów podczas wykonywania pomiarów. Zagwarantowania odpowiedniego poziomu oceny jakości procesu produkcyjnego.
  Zapoznanie z celami i metodami nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego.

 • Adresaci szkolenia

  Osób odpowiedzialnych za nadzór nad sprzętem kontrolno – pomiarowym, pracowników laboratoriów pomiarowych, inżynierów jakości

 • Program szkolenia

  Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

  1. Czym jest pomiar ?
  2. Błędy pomiarów i ich klasyfikacja.
  3. Zasady nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym w świetle wymagań:
   • PN-EN ISO 9001:2015,
   • PN-EN ISO 10012:2004
   • PN-EN ISO IEC 17025:2018
   • IATF 16949 :2016
  4. Wymagania dotyczące laboratoriów wzorcujących wyposażenie pomiarowe (w tym wymagania dla laboratoriów wewnętrznych działających we własnym przedsiębiorstwie)
  5. Omówienie przykładowej procedury nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym
  6. Informacja o zapisach (ewidencja wyposażenia, świadectwa wzorcowania, zapiski sprawdzeń)
  7. Ustalanie wymagań dla wyposażenia pomiarowego – kryteria doboru
  8. Spójność pomiarowa wg ISO/IEC 17025 i DA-06
  9. Niepewność pomiaru
  10. Orzekanie zgodności zgodne z ILAC-G8:09/2019
  11. Przykładowa procedura wzorcowania sprzętu kontrolno – pomiarowego
  12. Wskaźniki zdolności sprzętu pomiarowego – analiza systemów pomiarowych
 • Czas szkolenia

  2 dni