• Cel szkolenia

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i informacji dotyczącej metod doboru i oceny środków kontrolno-pomiarowych w oparciu o 2 najpopularniejsze standardy w motoryzacji rekomendowane przez organizacje AIAG i VDA-QMC.

 • Adresaci szkolenia

  Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do specjalistów, inżynierów nadzorujących i kwalifikujących systemy kontrolno-pomiarowe, inżynierów procesu, inżynierów jakości oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi analizy systemów pomiarowych.

 • Program szkolenia

  Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

  • Pojęcia i definicje odnoszące się do systemu pomiarowego
  • Elementy wspólne i różnice w podejściu wg MSA i VDA 5
  • Ogólne koncepcje oceny systemu pomiarowego
  • Przedstawienie i omówienie metod dla cech mierzalnych
  • Przedstawienie i omówienie metod dla cech atrybutywnych
  • Ćwiczenia z zakresu różnych metod, m.in.:
   • GR&R
   • Kappa
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Kwalifikacja procesów kontrolno-pomiarowych
 • Efekty szkolenia dla uczestników i dla organizacji

  Szkolenie dostarczy uczestnikom pełnego obrazu na temat planowania, zarządzania i kwalifikacji procesów i systemów pomiarowych. Stosując tę wiedzę, organizacja jest w stanie wyeliminować problemy wynikające z nieprawidłowo działającego systemu pomiarowego. Szkolenie obejmuje swoim zakresem również uwzględnienie aspektu ekonomicznego przy doborze systemów pomiarowych co wpływa pozytywnie na wzrost czasu wartości dodanej w procesie realizacji wyrobu oraz na zmniejszenie kosztów nadzoru nad systemem pomiarowym.

 • Czas szkolenia

  2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w dwóch wariantach: standard i premium. Czas trwania i zakres wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.