OPIS:

Aby zapewnić odpowiednie systemy pomiarowe do nadzoru nad wyrobem i procesem, wymagane jest odpowiednie ich zaprojektowanie oraz okresowa ocena. W czasie szkolenia zaprezentowane zostaną wymagania dla analizy systemów pomiarowych w oparciu o wytyczne podręczników AIAG i VDA-QMC.

ZAKRES:

MSA – Analiza systemów pomiarowych (wg. AIAG i VDA5)

  1. Systemy pomiarowe
  2. Omówienie metod dla cech mierzalnych
  3. Omówienie metod dla cech atrybutywnych
  4. Ćwiczenia w zakresie metody GR&R
  5. Ćwiczenia w zakresie metody krótkiej, metody Kappa

Cena zawiera:

  • Przeprowadzenie szkolenia,
  • Materiały szkoleniowe,
  • Wydanie certyfikatu,

CZAS TRWANIA:

Szkolenie jednodniowe

UCZESTNICY:

Brak wymagań. Grupa maksymalnie 15 uczestników.

KOLEJNY TERMIN:

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonać na konto: Interdont Support Q Sp. z o.o., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice Bank Handlowy w Warszawie S.A. IBAN PLN:
41 1030 0019 0109 8503 0009 3528 z dopiskiem: data, tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
Prosimy o dokonanie wpłaty po zrealizowanej usłudze szkoleniowej na podstawie otrzymanej faktury VAT.

* Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których zostanie doliczona obowiązująca stawka VAT.