Info

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej :

 • podstaw planowania i realizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć w organizacji
 • wiedzy i umiejętności dotyczących skutecznego podejścia do rozwiązywania problemów
 • ogólnych wytycznych dla tworzenia Flow Chart, analiz FMEA oraz Planu Kontroli zawartych w podręcznikach referencyjnych AIAG oraz VDA – QMC
 • wiedzy dotyczącej metod statystycznych stosowanych w sterowaniu jakością wyrobów i procesów
 • zaprezentowanie uczestnikom podejścia do przywództwa oddolnego, czyli w miejscu wykonywania procesów i rzeczywistej pracy
 • wiedzy z zakresu metod i technik tworzenia i zarządzania pracą zespołu roboczego
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do członków organizacji, w których wyniki i cele zależą w dużym stopniu od skuteczności pracy projektowej we wszystkich obszarach i na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Adresatami w szczególności są specjaliści i inżynierowie, liderzy zespołów, menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania, członkowie zespołów projektowych.

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Zrozumienie i zaimplementowanie skutecznego podejścia projektowego w organizacji oraz istoty spójnego podejścia do rozwiązywania problemów i umiejętność jego stosowania pozwoli uczestnikom rozwiązać bez obaw praktycznie każdy napotkany w organizacji problem. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy będą w stanie skutecznie zaplanować i zrealizować średniej wielkości projekty w oparciu o cele organizacji i stron zainteresowanych. Organizacja zyskuje natomiast wykwalifikowany personel umożliwiający jej realizację interdyscyplinarnych projektów ukierunkowanych na bieżące i przyszłe cele organizacji. Dzięki temu firma wzmocni kulturę odpowiedzialności i ciągłego doskonalenia, co zapewni jej stały rozwój i coraz lepsze wyniki.

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.