5 maja 2017

Korzyści płynące z zastosowanie normy ISO TS16949

Przemysł motoryzacyjny jest jednym z kluczowych sektorów w gospodarce światowej. W celu poprawy efektywności produkcyjnej, jakości wyrobów oraz zwiększenia zaufania konsumentów ujednolicono wymogi kwalitatywne dla całej branży automotive, wprowadzając standard dla producentów samochodów i części w postaci normy ISO TS16949. Wśród najważniejszych korzyści płynących z przyjęcia w przedsiębiorstwie tych specyficznych, restrykcyjnych zasad należy wskazać:

  • możliwość uzyskania statusu OEM (Original Equipment Manufactures) – wiarygodnego partnera/dostawcy motoryzacyjnego na całym świecie,
  • usprawnienie procesów wytwórczych i zwiększenie jakości produktów,
  • identyfikację obszarów wymagających poprawy,
  • zredukowanie do minimum prawdopodobieństwa powstania defektów i usterek,
  • wzrost zadowolenia klientów i wartości marki na rynku,
  • zwiększenie przewagi konkurencyjnej.

Nowy kanon został stworzony tak, aby mogli stosować go wszyscy wytwórcy w całym łańcuchu produkcji samochodów, motocykli, części zamiennych. Międzynarodowy standard motoryzacyjny ISO TS16949 to specyfikacja techniczna określająca wymogi, jakie powinien spełniać system: zarządzania projektami, planowania, obiegu dokumentacji, badania wyrobów, przeprowadzania kontroli i audytów wewnętrznych, dokonywania analiz pomiarowych, obsługi klienta, serwisu. Celami tego standardu są dążenie do uzyskania globalnego poziomu jakości na jednakowym wysokim poziomie oraz ciągła poprawa i doskonalenie procesów wytwórczych. W jego realizacji przedsiębiorstwa stosują wiele narzędzi jakościowych, takich jak np. FMEA, MSA, SPC czy PPAP.

Międzynarodowy standard motoryzacyjny ISO TS16949 – wytyczne

Branża motoryzacyjna ma jeden z najbardziej szczegółowych i restrykcyjnych systemów jakości w postaci TS16949. Jego wymagania są znacznie bardziej rygorystyczne od wytycznych uniwersalnego standardu ISO 9001. Wzorzec ten jest wynikiem wspólnych prac Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO oraz Światowej Motoryzacyjnej Grupy Zadaniowej IATF, która zrzesza federacje producentów samochodów na całym świecie oraz krajowe organizacje handlowe.

W tym modelu zarządzania jakością uwzględniono normy funkcjonujące w największych sektorach: amerykańskim, niemieckim, francuskim, włoskim, brytyjskim i japońskim. Powstanie ujednoliconego powszechnie uznawanego międzynarodowego standardu ISO TS16949 wyeliminowało zatem konieczność wielokrotnej certyfikacji systemów zarządzania i dostosowywania ich do wymogów poszczególnych narodowych rynków motoryzacyjnych.