Obowiązki i odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych w świetle nowelizacji Kodeksu spółek handlowych 13 października 2022 r.

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych jest największą reformą prawa handlowego. Wprowadzone zostają m.in. regulacje prawa holdingowego, a także nowe uprawnienia rad nadzorczych. Zmianie ulegają również kwestie związane z odpowiedzialnością zarządu.
Zakres tematyczny szkolenia:
1. Ukształtowanie odpowiedzialności cywilnej w Spółkach Kapitałowych
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu (w razie bezskuteczności egzekucji wobec spółki)
3. Nowelizacja KSH
4. Sposoby pozyskiwania danych umożliwiających zidentyfikowanie osób odpowiadających w trybie art. 299 ksh.
5. Rezygnacja członka zarządu – Naruszenie zasad reprezentacji – Problemy praktyczne
6. Wprowadzenie w błąd lub wykorzystanie cudzego błędu w celu uzyskania korzyści majątkowej
7. Podział kompetencji określony w umowie spółki vs odpowiedzialność
8. Wykazanie braku WINY
9. Wykazanie braku SZKODY
10. Członek zarządu wobec spółki i wspólników oraz pozycja zarządu wobec rady nadzorczej w wyniku nowelizacji.
11. Członek zarządu wobec korporacji i ładu korporacyjnego – delikty
12. Ochrona majątku prywatnego

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do

  • Prezesów oraz Członków Zarządu,
  • Przewodniczących i Członków rad nadzorczych,
  • Dyrektorów departamentów obsługi władz spółek,
  • Dyrektorów departamentów nadzoru właścicielskiego, Reprezentantów działów audytu i controllingu,
  • Szefów biur obsługi zarządu,
  • Koordynatorów ds. organizacyjno-prawnych,
  • Specjalistów ds. korporacyjnych,
  • Asystentów Zarządów i Rad Nadzorczych,
  • wszystkich zainteresowanych tematyką zabezpieczenia pozycji zarządów i rad nadzorczych.
REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.

Szkolenia powiązane

Audyt specjalny zgodnie z CQI 8– audyt warstwowy procesu LPA

Warsztaty doskonalące dla audytorów procesu wg VDA 6.3 

Audytowanie – audyty zewnętrzne, wewnętrzne, warstwowe

Zarządzanie ryzykiem w organizacji w oparciu o ISO 9001 i rodzinę norm ISO 31000

Zarządzanie pracą zespołu roboczego

Zasady skutecznej komunikacji

Zarządzanie czasem

Zarządzanie zmianami

Optymalizacja procesów produkcyjnych w oparciu o zasady 5S

Definiowanie procesu wyboru, określania nadzoru i zarządzania dostawcami w przemyśle motoryzacyjnym

WYMAGANIA NORMY ISO 9001:2015

DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9004:2018

WYMAGANIA IATF 16949:2016

CSR Specyficzne wymagania klienta OEM branży motoryzacyjnej

Szkolenia APQP i VDA 4.3 Zaawansowane planowanie jakości wyrobu w oparciu o podręczniki AIAG i VDA QMC

Podejście ogólne do planowanie jakości wyrobu wraz z podstawami zarządzania projektem

VDA RGA* (MLA**) – Ocena poziomów dojrzałości nowych części wg standardu VDA QMC

APQP – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu wg standardu AIAG

VDA RPP – Robust Production Process wg standardu VDA QMC

D-FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC

P-FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC

Zarządzanie dokumentacją techniczno-jakościową w procesie planowania i realizacji wyrobu

VDA 1 – Zarządzanie udokumentowaną informacją wg standardu VDA QMC

PPAP – Zatwierdzenie wyrobu i procesu wg standardu AIAG

VDA 2 – Zatwierdzenie wyrobu i procesu (PPA) wg standardu VDA QMC

Podejście ogólne do zatwierdzenia nowego wyrobu i procesu

IMDS – Międzynarodowa materiałowa baza danych

8D – Problem solving wg standardu VDA QMC

Podejście procesowe w zarządzaniu

MSA i VDA5 – Analiza systemów pomiarowych wg standardów AIAG i VDA QMC

Podejście ogólne do analizy procesów i systemów pomiarowych

SPC – Statystyczne sterowanie procesem

VDA FFA – Analiza zwrotów z rynku wg standardu VDA QMC

Ustandaryzowany proces zarządzania reklamacjami od klienta według podręcznika VDA QMC

Mapowanie Strumienia Wartości – czyli jak spojrzeć na procesy z makro i mikro perspektywy

Shop Floor Management – czyli przywództwo w Gemba

WYMAGANIA NORMY 19011:2018

Zarządzanie programem audytów wewnętrznych

Audytor wyrobu zgodnie z VDA 6.5

Podręczniki CQI AIAG – audyty specjalne