1 października 2022

Kluczowe metody jakości

Kluczowe metody jakości są wymagane w branży motoryzacyjnej wszędzie tam, gdzie produkowane są wyroby i części. Obecnie dla kluczowych metod jakości istnieje 13 podręczników referencyjnych, wydanych przez AIAG i VDA.

Wymagania branży motoryzacyjnej — standardy VDA i AIAG

Branża motoryzacyjna od lat wymaga stosowania zasad opisanych w standardach wydawnictwa AIAG lub VDA. Ponad 30 lat temu AIAG dzięki współpracy z producentami samochodów opracował wspólne metody i narzędzia jakości. W branży są one znane jako Quality Core Tools. Są one kluczem do zwiększenia produktywności, ograniczenia kosztów złej jakości i produkowania zgodnych wyrobów w produkcji seryjnej. Zarządzanie projektami, analiza systemów pomiarowych, statystyczne sterowanie procesem, analiza ryzyka czy zatwierdzanie wyrobu i procesu produkcyjnego są opisane w podręcznikach referencyjnych dotyczących kluczowych metod jakości.

Analogicznie, na rynku europejskim Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) opracowało własne standardy w zakresie kluczowych metod jakości. Obecnie znane jako publikacje VDA, wymagane przez producentów pojazdów rynku niemieckiego. VDA stale aktualizuje publikacje, aby na bieżąco spełniać restrykcyjne wymagania przemysłu motoryzacyjnego
i wymagania prawne.

Czy zawsze można korzystać z kluczowych metod jakości tzw. Core Tools wydawnictwa AIAG?

Każdy klient najczęściej w swoich specyficznych wymaganiach klienta, zwanych CSR, wskazuje, jakie podręczniki powinien stosować dostawca. W przypadku klientów niemieckich (OEM) wymagane są podręczniki wydawnictwa VDA. Z kolei Stellantis, Ford czy też GM wymagają stosowania podręczników wydawnictwa AIAG.

Zgodnie z wymaganiami standardu IATF 16949 przywołanymi w punkcie 8.2.3.1.1, jeśli organizacja zamierza stosować inne podręczniki referencyjne, powinna uzyskać na to zgodę klienta jn.

(„8.2.3.1.1 Przegląd wymagań dotyczących wyrobów i usług – uzupełnienie – W celu formalnego przeglądu, organizacja powinna przechowywać udokumentowane dowody autoryzowanych przez klienta odstępstw od wymagań zawartych w rozdziale 8.2.3.1 normy ISO 9001”).