“Kawa Jakościowa” w Katowicach

27. kwietnia 2017 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kawa Jakościowa”, które miało miejsce w naszej siedzibie w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29.

Przedstawione zostały dwa stanowiska w kwestii nowych wymagań i nowej normy – zarówno od strony jednostki certyfikującej jak i firmy, przygotowującej przedsiębiorstwo do certyfikacji lub recertyfikacji, które były zaprezentowane przez Panią Anetę Wójcik z TUV Nord oraz przez naszego trenera, audytora oraz specjalistę od wdrożeń Pana Rafała Hołubowicza.

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi IATF, 14 września 2018 wszystkie certyfikaty zgodności SZJ na ISO/TS 16949:2009 utracą swoją ważność. Wszystkie audyty prowadzone przez jednostki certyfikujące od dnia 1 października 2017 roku będą prowadzone zgodnie z nowymi wymaganiami.

W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję wymienić się doświadczeniami oraz opiniami związanymi ze wdrożeniem nowej normy w swoich zakładach pracy.

Serdecznie dziękujemy naszym Partnerom oraz Klientom za tak liczny i aktywny udział w naszej „Kawie Jakościowej”.

Jednocześnie zapraszamy Państwa na nasze kolejne spotkania z cyklu „Kawa Jakościowa”, które wznowimy na jesień z nowymi tematami.