CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji potrzebnych do realizacji skutecznej komunikacji w organizacji. Szkolenie ma na celu zaprezentować jakie zasady i metody powinny być stosowane podczas komunikacji, żeby uniknąć szumu komunikacyjnego.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

  • Komunikowanie a informowanie
  • Zady komunikacji, czyli:
  • Co komunikować
  • Kiedy komunikować
  • Z kim należy się komunikować
  • Jak komunikować
  • Kto powinien się komunikować
  • Cele komunikowania się
  • Aktywne słuchanie
  • Język niewerbalny w komunikacji
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznej komunikacji.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy z zakresu narzędzi usprawniających komunikację. Uczestnicy podczas szkolenia poszerzą umiejętności komunikacyjne co pozwoli usprawni komunikację w całej organizacji.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień  (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne są w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.