CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu metod i technik tworzenia i zarządzania pracą zespołu roboczego. Szkolenie ma na celu przekazanie informacji czym jest efekt synergii i wyjaśnienie mechanizmów, które powodują, że efekt generowany przez zespół jest większy niż suma efektów wygenerowanych przez poszczególne jednostki (2+2=5).

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

  • Informacje o tym: „Czym jest zespół”
  • Komunikacja w zespole
  • Przygotowanie zespołu do zarządzania przez cele
  • SMART – zasady budowania celu
  • Określenie odpowiedzialności w zespole
  • Planowanie i prowadzenie spotkań zespołu
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do osób, które odpowiedzialne są za kierowanie pracami zespołu roboczego, oraz osób, które powinny się przygotować do tej roli.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy z zakresu kierowania pracami zespołu roboczego. Zdobyte podczas szkolenia informacje dadzą uczestnikom szanse na zwiększenie efektywności i skuteczności prac zespołów roboczych.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni  (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne są w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.