CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Flow Chart i Plan Kontroli to obok FMEA podstawowe narzędzia wykorzystywane podczas projektowania procesów produkcyjnych. Poprawnie przygotowana dokumentacja jest elementem ułatwiającym nadzór nad wyrobem i procesem. Dla wielu klientów podstawowym wymogiem do efektywnego zarządzania jakością w organizacji. W czasie szkolenia prezentowane są ogólne wytyczne dla tworzenia Flow Chart, analiz FMEA oraz Planu Kontroli, które zostały zawarte w podręcznikach referencyjnych AIAG oraz VDA-QMC. Oprócz dokumentów uczestnicy zapoznają się z wymaganiami stawianymi takim dokumentom jak: instrukcje pracy i kontroli, arkusze pracy standaryzowanej, czy wizualizacje stanowisk oraz dobre praktyki w ich doskonaleniu.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

 • Flow Chart
  • Definicja i zakres stosowania
  • Zasady tworzenia dokumentów
  • Mapowanie procesów przy pomocy Flow Chart
 • Plan Kontroli
  • Zakres zastosowania
  • Odniesienie do normy IATF 16949
  • Metodologia i zasady tworzenia Planów Kontroli
 • Korelacja pomiędzy Flow Chart’em a Planem Kontroli
 • Instrukcje pracy i kontroli
 • Arkusze pracy standaryzowane
 • Ćwiczenia i warsztaty
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie adresowane jest głównie do specjalistów i inżynierów ds. jakości, produkcji i inżynierii procesu, liderów produkcji odpowiedzialnych za projektowanie, tworzenie, weryfikację i doskonalenie standardów oraz dokumentacji.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie pozwoli uczestnikom poznać i zrozumieć wymagania dotyczące standardów tworzenia dokumentacji procesowej oraz najlepszych praktyk stosowanych przy jej rozwoju i doskonaleniu.

Dzięki dokumentacji spójnej z realizowanym procesem – zorientowanej na zdefiniowanie i realizację wartości dodanej w procesie powstawania wyrobu – organizacja zyskuje transparentność i jasność co do aktualnej kondycji jakościowej procesu. Standaryzowanie czynności w procesie, jasno zdefiniowane odpowiedzialności jego uczestników i liderów oraz ukierunkowanie na zapobieganie powstawaniu błędów to cele stawiane dokumentacji w każdej nowoczesnej i dążącej do doskonałości organizacji.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w dwóch wariantach: standard i premium. Czas trwania i zakres wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.

Szkolenia powiązane

WYMAGANIA IATF 16949:2016

CSR Specyficzne wymagania klienta OEM branży motoryzacyjnej

Szkolenia APQP i VDA 4.3 Zaawansowane planowanie jakości wyrobu w oparciu o podręczniki AIAG i VDA QMC

Podejście ogólne do planowanie jakości wyrobu wraz z podstawami zarządzania projektem

VDA RGA* (MLA**) – Ocena poziomów dojrzałości nowych części wg standardu VDA QMC

APQP – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu wg standardu AIAG

VDA RPP – Robust Production Process wg standardu VDA QMC

D-FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC

P-FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC

VDA 1 – Zarządzanie udokumentowaną informacją wg standardu VDA QMC

PPAP – Zatwierdzenie wyrobu i procesu wg standardu AIAG

VDA 2 – Zatwierdzenie wyrobu i procesu (PPA) wg standardu VDA QMC

Podejście ogólne do zatwierdzenia nowego wyrobu i procesu

8D – Problem solving wg standardu VDA QMC

Podejście procesowe w zarządzaniu

MSA i VDA5 – Analiza systemów pomiarowych wg standardów AIAG i VDA QMC

Podejście ogólne do analizy procesów i systemów pomiarowych

SPC – Statystyczne sterowanie procesem

Rysunek techniczny z elementami metrologii – podstawy

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne wg normy ISO oraz ASME

VDA FFA – Analiza zwrotów z rynku wg standardu VDA QMC

Ustandaryzowany proces zarządzania reklamacjami od klienta według podręcznika VDA QMC

Shop Floor Management – czyli przywództwo w Gemba

Kontrola wzrokowa wyrobów z aspektem dekoracyjnym wg podręcznika VDA 16

Zasady skutecznej komunikacji

Zarządzanie zmianami

Optymalizacja procesów produkcyjnych w oparciu o zasady 5S