CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji niezbędnych do efektywnego zarządzania czasem w tym umiejętności w określaniu priorytetów działań, planowania i kontrolowania postępów w działaniach.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

  • Definiowanie codziennych zadań
  • Ustalenie priorytetów
  • Organizacja miejsca pracy
  • Pożeracze czasu
  • Planowanie działań i nadzór nad realizacją
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznego zarządzania swoim czasem i czasem innych.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedze potrzebną do zwiększenia własnej wydajności i efektywności w pracy. Dzięki przekazanym podczas szkolenia informacjom uczestnicy dowiedzą się jak ustalać priorytety zadań, jak definiować cele oraz jak się do tego przygotowywać, żeby efektywniej wykorzystać dostępny czas.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień  (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne są w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.