CEL I ZAKRES SZKOLENIA

ZAPOZNANIE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA  Z WYMAGANIAMI STANDARDU AS 9100, wydanie D oraz nabycie wiedzy i umiejętności do wdrożenia, utrzymania i doskonalenia S.Z.J w Organizacji Lotniczej.

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie przeznaczane  jest do wszystkich osób, które będą brały udział w realizowaniu procesów wdrożenia, utrzymania i doskonalenia  S.Z.J w ORGANIZACJI LOTNICZEJ.

 

Systemy zarządzania jakością – wymagania dla organizacji lotniczych, kosmicznych i obronnych wg

AS 9100, wydanie D (2016):

  1. Wprowadzenie do wymagań normy:

1.1  Zastosowanie normy AS 9100 wyd.: D;

1.2 Obszary stosowania normy;

1.3 Korzyści wynikające z wdrożenia S.Z.J;

1.4 Zastosowanie podejścia procesowego (PDCA);

1.5 Stosowane formy słowne; o Informacje oznaczone jako „Uwaga”;

1.6 Zasady zarządzania jakością;

1.7 Podejście procesowe w odniesieniu do pojedynczego procesu;

1.8 Cykl PDCA stosowany do wszystkich zdefiniowanych procesów i do S.Z.J;

1.9 Powiązania normy AS 9100 z innymi normami dot. systemów zarządzania
oraz Europejskimi Przepisami Lotniczymi;

1.9.1 Struktura normy AS 9100 wyd. D (2016);

1.9.2 Systemy Zarządzania Jakością – wymagania (pkt. 1, 2);

1.9.3 Terminy i definicje (pkt. 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5).

  1. Omówienie i interpretacja wymagań normy AS 9100, obejmująca praktyczne sposoby spełnienia wymagań normy:

2.1 Zabezpieczanie wyrobu – FOD;

2.2 Pomiary, analiza danych oraz doskonalenie;

2.3 Ustalanie i usuwanie przyczyn niezgodności;

2.4 Omówienie dokumentów wymaganych przez normę;

2.5 Omówienie sposobu prowadzenia zapisów;

2.6 Monitorowanie S.Z.J w Organizacji lotniczej;

2.7 Koszty S.Z.J;

2.8 Zagrożenia dla funkcjonowania S.Z.J.

*Ćwiczenia grupowe (w celu lepszego zrozumienia wymagań normy)

  1. Test kontrolny dot. znajomości wymagań normy AS 9100 wyd. D.
  2. Podsumowania i zakończenie szkolenia.

*Program szkolenia zostanie dopasowany do potrzeb grupy z uwzględnieniem czasu przeznaczonego na szkolenie.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zdobyta podczas szkolenia wiedza pozwoli uczestnikom dokładnie zrozumieć wymagania normy w odniesieniu do systemów zarządzania jakością w ORGANIZACJI LOTNICZEJ.

Zdobyte podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom realizować procesy wdrożenia, utrzymania i doskonalenia  S.Z.J w ORGANIZACJI LOTNICZEJ, w sposób skuteczny i efektywny.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (około 16 godzin dydaktycznych)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie kończy się testem kontrolnym z wiedzy, w postaci pisemnej.

Forma szkolenia: stacjonarne.

Szkolenia mogą być dedykowane dla konkretnej Organizacji lub mogą mieć formę szkolenia otwartego.

Miejsce szkolenia: Rzeszów, Mielec, Katowice, a w przypadku szkoleń dedykowanych w lokalizacji wskazanej przez Klienta.