CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom w przystępny sposób wymagań dla systemów zarządzania jakością w organizacji, które zostały określone w normie ISO 9001.

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

  • Historię zmian i wytyczne dla nowelizacji ISO 9001
  • Kontekst i przywództwo organizacji
  • Podejście procesowe i definiowanie procesów organizacji
  • Analizę i zarządzanie ryzykiem w organizacji
  • Planowanie, wsparcie i działania operacyjne
  • Ocenę wyników i doskonalenie systemu zarządzania jakością
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują w organizacjach certyfikowanych lub planujących certyfikację systemu zarządzania jakością na zgodność z ISO 9001:2015.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć i usystematyzować wiedzę o wymaganiach normy, dzięki czemu łatwiej im będzie budować nowy system lub poruszać się po systemach zarządzania jakością w swoich organizacjach. Dzięki zdobytej podczas szkolenia wiedzy pracownicy poszerzą swoją świadomość jakościową, co pozwoli bardziej zaangażować ich w odpowiedzialność za organizację.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.