WYMAGANIA NORMY 50001:2018

CEL I ZAKRES SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z założeniami i wymaganiami normy
ISO 45001:2018 w odniesieniu do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zakres szkolenia obejmuje między innymi :

 • Dlaczego system zarządzania bhp jest ważny dla organizacji i jakie korzyści się z nim
  wiążą?
 • Kontekst organizacji w odniesieniu do systemu zarządzania bhp
 • Identyfikację wymagań prawnych i innych oraz ocena zgodności.
 • Cele bhp i programy ich realizacji
 • Nadzór nad udokumentowaną informacją z zakresu HP, w ujęciu normy ISO
 • 45001:2018, RODO oraz Kodeksu Pracy
 • Gotowość i reagowanie na wypadki. Analiza wypadków
 • Analizę incydentów i niezgodności
 • Przegląd zarządzania i doskonalenie systemu zarządzania bhp

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?
Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują w organizacjach certyfikowanych lub
planujących certyfikację systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na
zgodność z ISO 45001.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?
Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć i usystematyzować wymagania dla systemów
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacjach. Dzięki niemu uczestnicy
będą mogli bardziej zaangażować się w realizację celów zrównoważonego rozwoju.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA
2 dni (wariant standardowy patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE
Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas
trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.