CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaprezentowanie wymagań normy oraz przedstawienie najlepszych praktyk z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2017.

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

  • Wprowadzenie do zagadnienia bezpieczeństwo informacji w kraju i na świecie (przykłady oraz statystyki)
  • Systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji uwzględniające pętle doskonalenia systemu
  • Wymagania normy ISO/IEC 27001:2017
  • Wymagania ujęte w Załączniku A normy ISO/IEC 27001:2017
  • Metody przeprowadzania procesu klasyfikacji informacji
  • Metody przeprowadzania procesu analizy ryzyka
  • Proces obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji
  • Prezentacja narzędzi informatycznych dedykowanych systemowemu zarządzaniu bezpieczeństwem informacji
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie jest dedykowane nie tylko do osób zajmujących się bezpieczeństwem informacji w organizacji (administratorzy bezpieczeństwa, oficerowie bezpieczeństwa). Każdy pracownik organizacji wyniesie z niego wiele cennych informacji które pomogą dbać o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa informacji, bazując na normie ISO/IEC 27001:2017. Wiedza ta pozwoli w sposób skuteczny i odpowiedzialny chronić informacje przetwarzane przez organizację w toku prowadzenia obowiązków służbowych przez pracowników.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.