WYMAGANIA NORMY 27001:2017

CEL I ZAKRES SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zaprezentowanie wymagań normy oraz przedstawienie najlepszych
praktyk z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC
27001:2017.

Zakres szkolenia obejmuje między innymi :

 • Wprowadzenie do zagadnienia bezpieczeństwo informacji w kraju i na świecie
  (przykłady oraz statystyki)
 • Systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji
  uwzględniające pętle doskonalenia systemu
 • Wymagania normy ISO/IEC 27001:2017
 • Wymagania ujęte w Załączniku A normy ISO/IEC 27001:2017
 • Metody przeprowadzania procesu klasyfikacji informacji
 • Metody przeprowadzania procesu analizy ryzyka
 • Proces obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji
 • Prezentacja narzędzi informatycznych dedykowanych systemowemu zarządzaniu
  bezpieczeństwem informacji

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?
Szkolenie jest dedykowane nie tylko do osób zajmujących się bezpieczeństwem
informacji w organizacji (administratorzy bezpieczeństwa, oficerowie
bezpieczeństwa).Każdy pracownik organizacji wyniesie z niego wiele cennych informacji
które pomogą dbać o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy z zakresu
bezpieczeństwa informacji, bazując na normie ISO/IEC 27001:2017. Wiedza ta pozwoli w
sposób skuteczny i odpowiedzialny chronić informacje przetwarzane przez organizację w
toku prowadzenia obowiązków służbowych przez pracowników.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA
1 dzień (wariant standardowy patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE
Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas
trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.