CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przybliżenie i wyjaśnienie działań, które powinny zostać podjęte, aby dostosować działalność firmy do wymagań nowego wydania normy.

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

  • Wprowadzenia do wymagań dla audytów systemów zarządzania
  • Podejście oparte na ryzyku
  • Audytowanie ryzyka i szans
  • Zarządzanie programem audytów
  • Planowanie audytu
  • Kompetencje i ocena audytorów
  • Dodatkowe wytyczne dla audytorów
  • Powiązanie z wymaganiami ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016
  • Definiowanie niezgodności
  • Podsumowanie i test wiedzy
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych, osób zajmujących się harmonogramami/programami audytów, pełnomocników systemów zarzadzania oraz dla wszystkich osób, które starają się o zdobycie kwalifikacji audytorskich.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć i usystematyzować wiedzę na temat wymagań dla audytowania systemów zarządzania określonych w normie ISO 19011:2018. Zdobyta wiedza pozwoli uczestnikom zwiększyć efektywność i skuteczność procesów audytowych w organizacji i ułatwi zarządzanie kompetencjami audytorów.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.