CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom w przystępny sposób wymagań dla systemów zarządzania środowiskiem, które zostały określone w normie ISO 14001.

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

  • Informacje wstępne na temat systemów zarządzania środowiskiem
  • Kontekst i przywództwo organizacji
  • Planowanie, wsparcie i działania operacyjne w kontekście zarządzania środowiskiem
  • Definiowanie i ocena aspektów środowiskowych
  • Ocena wyników i doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem

 

 

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują w organizacjach certyfikowanych lub planujących certyfikację systemu zarządzania środowiskiem na zgodność z ISO 14001.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć i usystematyzować wymagania dla systemów zarządzania środowiskiem w organizacjach. Zdobyta podczas szkolenia wiedza pozwoli zbudować i ugruntować świadomość pracowników. Dzięki zdobytym informacjom
uczestnikom łatwiej będzie realizować cele z zakresu systemu zarządzania środowiskiem oraz zrównoważonego rozwoju.