WYMAGANIA ISO 14001:2015

CEL I ZAKRES SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom w przystępny sposób wymagań dla
systemów zarządzania środowiskiem, które zostały określone w normie ISO 14001.

Zakres szkolenia obejmuje między innymi :

  • Informacje wstępne na temat systemów zarządzania środowiskiem
  • Kontekst i przywództwo organizacji
  • Planowanie, wsparcie i działania operacyjne w kontekście zarządzania środowiskiem
  • Definiowanie i ocena aspektów środowiskowych
  • Ocena wyników i doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?
Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują w organizacjach certyfikowanych lub
planujących certyfikację systemu zarządzania środowiskiem na zgodność z ISO 14001.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?
Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć i usystematyzować wymagania dla systemów
zarządzania środowiskiem w organizacjach. Zdobyta podczas szkolenia wiedza pozwoli
zbudować i ugruntować świadomość pracowników. Dzięki zdobytym informacjom
uczestnikom łatwiej będzie realizować cele z zakresu systemu zarządzania środowiskiem
oraz zrównoważonego rozwoju.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA
2 dni (wariant standardowy patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE
Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas
trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.