CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują w organizacjach certyfikowanych lub planujących certyfikację systemu zarządzania jakością na zgodność z IATF 16949.Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom w przystępny sposób wymagań dla
systemów zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej, które zostały określone w standardzie IATF 16949. Razem z wymaganiami IATF 16949:2016 prezentowane są
wymagania ISO 9001:2015.

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

  • Informacje na temat organizacji IATF
  • Historię zmian standardu IATF 16949
  • Kontekst i przywództwo organizacji
  • Podejście procesowe i definiowanie procesów organizacji
  • Analizę i zarządzanie ryzykiem w organizacji
  • Kwalifikacje i odpowiedzialności kluczowych osób w organizacji
  • Planowanie, wsparcie i działania operacyjne
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw zgodnie z wymaganiami branży motoryzacyjnej
  • Ocenę wyników i doskonalenie systemu zarządzania jakością
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują w organizacjach certyfikowanych lub planujących certyfikację systemu zarządzania jakością na zgodność z IATF 16949.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć i usystematyzować wymagania branży motoryzacyjnej dla systemów zarządzania jakością. Dzięki zdobytej podczas szkolenia wiedzy uczestnicy pogłębią i ugruntują swoją świadomość jakościową, co zaowocuje współodpowiedzialnością za funkcjonowanie organizacji.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.

Szkolenia powiązane

DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9004:2018

Budowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o np. IATF 16949/ ISO9001/ ISO 14001/ ISO 45001

CSR Specyficzne wymagania klienta OEM branży motoryzacyjnej

Szkolenia APQP i VDA 4.3 Zaawansowane planowanie jakości wyrobu w oparciu o podręczniki AIAG i VDA QMC

Podstawy zarządzania projektami

VDA RGA* (MLA**) – Ocena poziomów dojrzałości nowych części wg standardu VDA QMC

APQP – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu wg standardu AIAG

VDA RPP – Robust Production Process wg standardu VDA QMC

Podstawy metody FMEA

D-FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC

P-FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC

Zarządzanie dokumentacją techniczno-jakościową w procesie planowania i realizacji wyrobu

VDA 1 – Zarządzanie udokumentowaną informacją wg standardu VDA QMC

PPAP – Zatwierdzenie wyrobu i procesu wg standardu AIAG

IMDS – Międzynarodowa materiałowa baza danych

Bezpieczeństwo wyrobu dla pracowników produkcyjnych i kadry średniego szczebla

Problem Solving – spójne podejście do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia

8D – Problem solving wg standardu VDA QMC

Podejście procesowe w zarządzaniu

MSA i VDA5 – Analiza systemów pomiarowych wg standardów AIAG i VDA QMC

SPC – Statystyczne sterowanie procesem

VDA FFA – Analiza zwrotów z rynku wg standardu VDA QMC

Ustandaryzowany proces zarządzania reklamacjami od klienta według podręcznika VDA QMC

Mapowanie Strumienia Wartości – czyli jak spojrzeć na procesy z makro i mikro perspektywy

WYMAGANIA NORMY 19011:2018

Zarządzanie programem audytów wewnętrznych

Audytor wewnętrzny wg IATF 16949:2016 / ONLINE /

Audytor wyrobu zgodnie z VDA 6.5

Podręczniki CQI AIAG – audyty specjalne

Audyt specjalny zgodnie z CQI 8– audyt warstwowy procesu LPA

Kontrola wzrokowa wyrobów z aspektem dekoracyjnym wg podręcznika VDA 16

Warsztaty doskonalące dla audytorów IATF 16949:2016

Warsztaty doskonalące dla audytorów procesu wg VDA 6.3 

Warsztaty z obsługi IMDS – Międzynarodowej Materiałowej Bazy Danych

Audytowanie – audyty zewnętrzne, wewnętrzne, warstwowe

Zarządzanie ryzykiem w organizacji w oparciu o ISO 9001 i rodzinę norm ISO 31000

Budowanie świadomości jakościowej w organizacji

Zasady skutecznej komunikacji

Zarządzanie zmianami

Definiowanie procesu wyboru, określania nadzoru i zarządzania dostawcami w przemyśle motoryzacyjnym