CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem warsztatów jest zwiększenie kompetencji i pogłębienia wiedzy oraz umiejętności wewnętrznych audytorów procesu w zakresie planowania audytu, realizacji i raportowania.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

  • Wytyczne audytu procesu
  • Ocena wg schematu ocen podręcznika VDA 6.3
  • Analiza ryzyka w procesie
  • Wymagania ISO 19011:2018
  • Przygotowanie audytu
  • Przeprowadzenie audytu procesu
  • Uzupełnianie dokumentacji
  • Raportowanie oraz rozmowa zamykająca
  • Postawy i zachowania podczas audytowania
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Warsztaty dedykowane są do wewnętrznych audytorów procesu oraz audytorów procesu w łańcuchy dostaw realizujących audyty według wymagań VDA 6.3.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Dzięki warsztatom nabyta wiedza teoretyczna zostanie przełożona na praktyczne wykorzystanie w czasie audytu. Warsztaty są szansą na wymianę doświadczeń i skalibrowanie się w zakresie schematu ocen. Zdobyte w czasie warsztatów informacje i umiejętności pozwolą uczestnikom realizować audyty w sposób bardziej skuteczny i efektywny.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni  (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Warsztaty dostępne są w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.