CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Warsztaty mają na celu poszerzenie wiedzy audytorów wewnętrznych w zakresie metod audytowania, klasyfikowania niezgodności oraz raportowania. Warsztaty są uzupełnieniem wiedzy z zakresu wymagań normy ISO 9001:2015 pod kątem przeprowadzenia audytów systemu.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

  • Wytyczne audytu systemu
  • Analiza ryzyka w procesie
  • Wymagania ISO 19011:2018
  • Definiowanie niezgodności
  • Działania po-audytowe
  • Postawy i zachowania podczas audytowania
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Warsztaty skierowane są dla audytorów wewnętrznych systemu, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności audytowania.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Dzięki warsztatom nabyta wiedza teoretyczna zostanie gruntowanie przełożona na praktyczne wykorzystanie w czasie audytu. Zdobyte w czasie warsztatów informacje pozwolą uczestnikom realizować audyty w sposób bardziej skuteczny i efektywny.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień  (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Warsztaty dostępne są w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.