CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie przez uczestników idei odpornego procesu produkcyjnego, zdobycie wiedzy na temat narzędzi i metod oceny takiego procesu, jak również metodycznego podejścia do czynników i zakłóceń oddziaływujących na każdy proces. Nie zabraknie też wiedzy dotyczącej możliwości doskonalenia istniejących w każdej organizacji i w łańcuchu dostaw procesów.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

 • Wprowadzenie do idei odpornego procesu produkcyjnego
 • Założenia dla odpornego procesu produkcyjnego, m.in.:
  • Kultura organizacyjna
  • Proces planowania i powstawania wyrobu
  • Funkcja jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym
  • Koncepcja logistyki
  • Zarządzanie ryzykiem
 • Standardy odpornego procesu produkcyjnego
 • Powiązane normy, wytyczne i metody
 • Przykładowe listy kontrolne (checklists)
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do specjalistów i inżynierów zajmujących się planowaniem i optymalizacją procesów produkcyjnych w całym łańcuchu dostaw, jak również do liderów i kierowników projektu, kadry menedżerskiej oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z budową oraz rozwojem odpornych na zakłócenia procesów produkcyjnych.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli zaimplementować w swoich organizacjach oraz w łańcuchu dostaw model odpornego procesu produkcyjnego. Kultura zapobiegania błędom, czy podejście procesowe w połączeniu ze skutecznym stosowaniem odpowiednich list kontrolnych i standardów, umożliwi realizację założeń dla stworzenia odpornych procesów produkcyjnych.

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.

Szkolenia powiązane

WYMAGANIA IATF 16949:2016

CSR Specyficzne wymagania klienta OEM branży motoryzacyjnej

Szkolenia APQP i VDA 4.3 Zaawansowane planowanie jakości wyrobu w oparciu o podręczniki AIAG i VDA QMC

VDA RGA* (MLA**) – Ocena poziomów dojrzałości nowych części wg standardu VDA QMC

D-FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC

P-FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC

Zarządzanie dokumentacją techniczno-jakościową w procesie planowania i realizacji wyrobu

VDA 1 – Zarządzanie udokumentowaną informacją wg standardu VDA QMC

VDA 2 – Zatwierdzenie wyrobu i procesu (PPA) wg standardu VDA QMC

IMDS – Międzynarodowa materiałowa baza danych

8D – Problem solving wg standardu VDA QMC

Podejście procesowe w zarządzaniu

MSA i VDA5 – Analiza systemów pomiarowych wg standardów AIAG i VDA QMC

SPC – Statystyczne sterowanie procesem

Mapowanie Strumienia Wartości – czyli jak spojrzeć na procesy z makro i mikro perspektywy

Shop Floor Management – czyli przywództwo w Gemba

Audytor wewnętrzny wg IATF 16949:2016 / ONLINE /

Audytor procesu zgodnie z VDA 6.3

Audytor wyrobu zgodnie z VDA 6.5

Podręczniki CQI AIAG – audyty specjalne

Audyt specjalny zgodnie z CQI 8– audyt warstwowy procesu LPA

Kontrola wzrokowa wyrobów z aspektem dekoracyjnym wg podręcznika VDA 16

Zarządzanie ryzykiem w organizacji w oparciu o ISO 9001 i rodzinę norm ISO 31000

Zasady skutecznej komunikacji

Zarządzanie zmianami

Optymalizacja procesów produkcyjnych w oparciu o zasady 5S