CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie przez uczestników szkolenia wymagań branży motoryzacyjnej dla procesu oceny stopnia dojrzałości nowego wyrobu wg wytycznych standardu VDA RGA (MLA).

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

 • Wprowadzenie do zagadnienia planowania jakości w motoryzacji
 • Cel i zakres standardu
 • Zasady klasyfikacji ryzyka
 • Zastosowanie w łańcuchu dostaw
 • Stopnie dojrzałości:
  • Fazy
  • Sterowanie i ocena
  • Raportowanie
  • Eskalacja
 • Komunikacja i odpowiedzialności w łańcuchu dostaw
 • Kryteria pomiaru stopnia dojrzałości RG0 – RG7
 • Odniesienie od standardu RPP (Robust Production Process)
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do członków zespołów projektowych rozwoju nowego produktu i procesu, liderów i kierowników projektów, kadry menedżerskiej oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z planowaniem jakości wyrobu i oceną stopnia dojrzałości.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie pozwoli uczestnikom poznać, zrozumieć i usystematyzować wiedzę dotyczącą standardu podejścia do oceny stopnia dojrzałości dla nowego wyrobu wg podręcznika referencyjnego, rekomendowanego przez niemieckich OEM. Zdobyta wiedza zwiększy świadomość zespołu projektowego odnoszącą się do poszczególnych faz i kryteriów oceny stopnia dojrzałości oraz komunikacji z klientem i dostawcami. Umożliwi również realizację celów jakościowych organizacji i klienta związanych z rozwojem i przekazaniem do produkcji seryjnej nowych wyrobów.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.

Szkolenie ze standardów VDA RGA MLA

Dla przedstawicieli branży motoryzacyjnej przygotowaliśmy profesjonalne szkolenie VDA RGA (MLA). Uczestnicy programu zdobędą cenną wiedzę i umiejętności w zakresie oceny poziomu dojrzałości nowych części zgodnie z aktualnymi, światowymi standardami. Oferujemy kursy wprowadzające do zagadnienia, jak i bardziej zaawansowane produkty, przeznaczone dla osób pragnących otrzymać więcej informacji na ten temat. W trakcie zajęć kursanci poznają skuteczne metody i narzędzia, które ułatwią im wykonywanie codziennych obowiązków.

Maturity Level Assurence (MLA) to metoda opracowana przez niemieckie stowarzyszenie motoryzacyjne VDA, służąca do kontrolowania i zarządzania nowymi projektami. Standard ten inaczej zwany RGA (Reifegradabsicherung), jest stosowany przez wszystkie znaczące koncerny samochodowe na świecie, które wymagają jego przestrzegania ze strony swoich dostawców. Z tego powodu uczestnictwo w niniejszym szkoleniu umożliwi Państwu uatrakcyjnienie swojej oferty i dotarcie z nią do zagranicznych producentów, mających ugruntowaną pozycję na rynku. 

Program szkolenia VDA RGA MLA dostosowujemy indywidualnie do potrzeb każdego klienta. W zależności od poziomu wdrożenia omawianego standardu w swojej firmie mogą się Państwo zdecydować na kurs w wariancie minimum, standard lub premium. W przypadku każdego poziomu zapewniamy merytoryczne przygotowanie uczestników do prawidłowej oceny poziomów dojrzałości nowych części produkowanych przez przedsiębiorstwo. Kursanci otrzymują od nas profesjonalne materiały szkoleniowe, a także certyfikat poświadczający pomyślne ukończenie programu. W Interdont Support Q oferujemy też szereg innych szkoleń związanych m.in. z systemami zarządzania jakością.

Szkolenia powiązane

WYMAGANIA IATF 16949:2016

CSR Specyficzne wymagania klienta OEM branży motoryzacyjnej

Podstawy zarządzania projektami

VDA RPP – Robust Production Process wg standardu VDA QMC

D-FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC

P-FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC

Zarządzanie dokumentacją techniczno-jakościową w procesie planowania i realizacji wyrobu

VDA 1 – Zarządzanie udokumentowaną informacją wg standardu VDA QMC

VDA 2 – Zatwierdzenie wyrobu i procesu (PPA) wg standardu VDA QMC

IMDS – Międzynarodowa materiałowa baza danych

Bezpieczeństwo wyrobu dla pracowników produkcyjnych i kadry średniego szczebla

8D – Problem solving wg standardu VDA QMC

MSA i VDA5 – Analiza systemów pomiarowych wg standardów AIAG i VDA QMC

SPC – Statystyczne sterowanie procesem

VDA FFA – Analiza zwrotów z rynku wg standardu VDA QMC

Ustandaryzowany proces zarządzania reklamacjami od klienta według podręcznika VDA QMC

Audytor procesu zgodnie z VDA 6.3

Audytor wyrobu zgodnie z VDA 6.5

Podręczniki CQI AIAG – audyty specjalne

Kontrola wzrokowa wyrobów z aspektem dekoracyjnym wg podręcznika VDA 16

Zarządzanie ryzykiem w organizacji w oparciu o ISO 9001 i rodzinę norm ISO 31000

Budowanie świadomości jakościowej w organizacji

Zarządzanie pracą zespołu roboczego

Zasady skutecznej komunikacji

Zarządzanie czasem

Zarządzanie zmianami

Definiowanie procesu wyboru, określania nadzoru i zarządzania dostawcami w przemyśle motoryzacyjnym