CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Zbudowanie świadomości dotyczącej właściwego użytkowania podstawowych przyrządów pomiarowych, jakie błędy niosą za sobą tego typu pomiary oraz jak dobrać najlepszą metodą pomiarową w zależności od wymagania rysunkowego.

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

 1. Przypomnienie pojęcia metrologii
 2. Metodyka pomiarów a dokumentacja techniczna
 3. Podstawowe cechy metrologiczne przyrządów pomiarowych
 4. Wymagania norm dotyczące środków kontrolno – pomiarowych
 5. Proces potwierdzenia metrologicznego
 6. Podstawowe przyrządy pomiarowe – budowa i zasada działania
  • przyrządy suwmiarkowe
  • przyrządy mikrometryczne
  • czujniki pomiarowe
  • wysokościomierze
  • sprawdziany funkcjonalne
 7. Błędy i niepewność pomiaru
 8. Podstawy współrzędnościowej techniki pomiarowej
 9. Dobór środków kontrolno – pomiarowych
 10. Tolerancje geometryczne – opis i metodyka pomiaru
 11. Ćwiczenia praktyczne polegające na pomiarach podstawowymi przyrządami pomiarowymi

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Kontrolerzy jakości, Pracownicy produkcyjni, Osoby pracujący w laboratoriach długości
i kąta, Technicy linii, Brygadziści.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA 2 dni