CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wytycznych i rekomendacji organizacji VDA QMC w zakresie ustandaryzowanego podejścia do procesu opracowania reklamacji w łańcuchu dostaw. Standard ten kładzie przede wszystkim nacisk na spójny proces opracowania reklamacji, kaskadowanie tego procesu w łańcuchu dostaw oraz na skuteczną komunikację między przedsiębiorstwami, kooperującymi na partnerskich zasadach.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

 • Cel i zakres standardu
 • Proces opracowania reklamacji, np.:
  • Matryca inicjująca proces
  • Role w procesie
  • Elementy procesu
  • Kaskadowanie procesu w łańcuchu dostaw
 • Komunikacja w procesie
 • Kamienie milowe w procesie
 • Przedłużenie lub skrócenie czasu pomiędzy kolejnymi kamieniami
 • Przypadki zastosowania procesu, m.in.:
  • Reklamacje oprogramowania
  • Reklamacje przed i po SOP
  • Reklamacje logistyczne
  • Reklamacje części systemowych
  • Reklamacje bez części
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie adresowane jest do specjalistów, inżynierów, liderów odpowiedzialnych w firmie za skuteczność i efektywność procesu opracowania reklamacji od klienta, jak również za skuteczność i efektywność tego procesu w łańcuchu dostaw.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Jednolite podejścia do opracowywania reklamacji w całym łańcuchu dostaw i realizacja tych samych celów w każdym elemencie tego łańcucha, zapewnia transparentność i jasność w procesie, zwiększa jego skuteczność i wymaga partnerskich relacji pomiędzy poszczególnymi „ogniwami” w łańcuchu. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę pozwalającą na praktyczną realizację wytycznych standardu VDA, a organizacja zyska transparentny i skuteczny proces, umożliwiający śledzenie jego każdego etapu oraz możliwość ciągłego doskonalenia tego procesu.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.