CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie przez uczestników wymagań branży motoryzacyjnej dla procesu planowania i projektowania jakości wyrobu. Szkolenie przedstawia ustandaryzowane podejście do planowania jakości wyrobu przedstawione w podręczniku referencyjnym organizacji AIAG „APQP – Advanced Product Quality Planing” oraz organizacji VDA QMC „Zapewnienie poziomu dojrzałości nowych części”.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

 • Wprowadzenie do zagadnienia planowania jakości w motoryzacji
 • Odniesienia do IATF 16949:2016 i wymagań klienta
 • Podejście wg standardu APQP
 • Fundamenty w podejściu do planowania jakości
 • Fazy projektu planowania jakości
 • Produkty pracy
 • Projektowanie planu kontroli
 • Podejście wg standardu VDA RGA w łańcuchu dostaw
 • Analiza ryzyka
 • Odpowiedzialności i komunikacja
 • Ocena stopnia dojrzałości części
 • Przegląd kryteriów i klasyfikacji poziomu dojrzałości RG0 – RG7
 • Integracja z podejściem projektowym w organizacji
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z planowaniem jakości wyrobu, a przede wszystkim do członków zespołów projektowych rozwoju nowego produktu i procesu, liderów i kierowników projektów oraz kadry menedżerskiej.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie pozwoli uczestnikom poznać, zrozumieć i usystematyzować wiedzę dotyczącą optymalnego podejścia do planowania jakości wyrobu wg dwóch najważniejszych podręczników referencyjnych stosowanych w motoryzacji. Zdobyte umiejętności zwiększą świadomość zespołu w zakresie planowanych rezultatów dla poszczególnych etapów projektu opartego na standardach AIAG i VDA QMC. Dodatkowo przełoży się to na spełnienie wymagań klienta i osiągnięcie celów jakościowych organizacji związanych z rozwojem i uruchomieniem nowego wyrobu.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

3 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.

Szkolenia powiązane

WYMAGANIA IATF 16949:2016

CSR Specyficzne wymagania klienta OEM branży motoryzacyjnej

Podstawy zarządzania projektami

VDA RGA* (MLA**) – Ocena poziomów dojrzałości nowych części wg standardu VDA QMC

VDA RPP – Robust Production Process wg standardu VDA QMC

D-FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC

P-FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC

Zarządzanie dokumentacją techniczno-jakościową w procesie planowania i realizacji wyrobu

VDA 1 – Zarządzanie udokumentowaną informacją wg standardu VDA QMC

PPAP – Zatwierdzenie wyrobu i procesu wg standardu AIAG

VDA 2 – Zatwierdzenie wyrobu i procesu (PPA) wg standardu VDA QMC

IMDS – Międzynarodowa materiałowa baza danych

Bezpieczeństwo wyrobu dla pracowników produkcyjnych i kadry średniego szczebla

Problem Solving – spójne podejście do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia

8D – Problem solving wg standardu VDA QMC

MSA i VDA5 – Analiza systemów pomiarowych wg standardów AIAG i VDA QMC

SPC – Statystyczne sterowanie procesem

VDA FFA – Analiza zwrotów z rynku wg standardu VDA QMC

Ustandaryzowany proces zarządzania reklamacjami od klienta według podręcznika VDA QMC

Mapowanie Strumienia Wartości – czyli jak spojrzeć na procesy z makro i mikro perspektywy

Shop Floor Management – czyli przywództwo w Gemba

Audytor wewnętrzny wg IATF 16949:2016 / ONLINE /

Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (IATF 16949/ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001)

Audytor procesu zgodnie z VDA 6.3

Audytor wyrobu zgodnie z VDA 6.5

Podręczniki CQI AIAG – audyty specjalne

Kontrola wzrokowa wyrobów z aspektem dekoracyjnym wg podręcznika VDA 16

Zarządzanie ryzykiem w organizacji w oparciu o ISO 9001 i rodzinę norm ISO 31000

Budowanie świadomości jakościowej w organizacji

Zarządzanie pracą zespołu roboczego

Zasady skutecznej komunikacji

Zarządzanie czasem

Zarządzanie zmianami

Definiowanie procesu wyboru, określania nadzoru i zarządzania dostawcami w przemyśle motoryzacyjnym