CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej metod statystycznych stosowanych w sterowaniu jakością wyrobów i procesów. Zgodnie z wymaganiami branży motoryzacyjnej podejście to powinno opierać się na metodach statystycznych. Uczestnicy po szkoleniu będą mogli samodzielnie przeprowadzać analizę statystyczną tak, aby na jej podstawie  podejmować właściwe decyzje.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

  • Wprowadzenie do metod statystycznych
  • Podstawowe pojęcia
  • Pojęcie zmienności w procesie
  • Podstawowe narzędzia statystyczne
  • Wyznaczanie wskaźników zdolności procesu i maszyn
  • Karty kontrolne dla zmiennych liczbowych
  • Karty kontrolne dla zmiennych atrybutywnych
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do specjalistów, inżynierów planowania jakości i rozwoju procesu w łańcuchu dostaw. Osób kwalifikujących te procesy oraz sprawujących nadzór nad zapewnieniem jakości i ich  doskonaleniem. Zapraszamy również pracowników obszarów utrzymania ruchu, którzy chcieliby jeszcze bardziej zwiększyć nacisk na predyktywne utrzymanie ruchu w oparciu o wymagania IATF 16949.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Podejmowanie decyzji w oparciu o analizę rzeczywistych i prawidłowo zebranych danych, jest niezwykle skutecznym podejściem do zarządzania większością procesów. Umiejętność doboru najlepszego narzędzia do analizy, jej wykonanie i wyciągnięcie prawidłowych wniosków charakteryzuje każdego skutecznego specjalistę, inżyniera, jak również menedżera firmy .Bardzo często właśnie od tego kroku rozpoczyna się transformacja organizacyjna przedsiębiorstwa.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.