CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom podejścia do przywództwa w Gemba, czyli w miejscu wykonywania rzeczywistej pracy. Przywództwo to jest realizowane m.in. przez wprowadzenie odpowiednich standardów, zastosowanie metod i narzędzi do optymalizacji i poprawy procesu oraz ich trwałą implementację. Gemba Kanri jest japońskim odpowiednikiem Shop Floor Management (SFM).

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

  • Definicja i wykorzystanie podejścia SFM
  • Korzyści z wprowadzenia SFM
  • Zbudowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej
  • Transparentność i komunikację w procesie
  • Zdefiniowanie kluczowych wskaźników oraz stworzenie tablicy Shop floor Board(SFB)
  • Stworzenie standardów jako założeń do dalszego doskonalenia
  • Metody do optymalizacji procesu i rozwiązywania problemów
  • Wprowadzanie SFM w przedsiębiorstwie
  • Cyfryzacja w podejściu SFM
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie adresowane jest do liderów oraz kadry zarządzającej wszystkich obszarów przedsiębiorstwa chcących wprowadzić lub po prostu lepiej zrozumieć podejście SFM.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Dzięki szkoleniu uczestnicy zrozumieją na czym polega przywództwo w organizacji zorientowanej na ciągłym doskonaleniu procesów. Przy współpracy w procesie kilku obszarów organizacyjnych przedsiębiorstwa, SFM umożliwia szybkie,  ustandaryzowane i zorientowane na osiągnięcie konkretnych celów podejścia do rozwiązywania problemów.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.