CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie w jasny i zrozumiały sposób najważniejszych zasad tworzenia i odczytywania rysunków technicznych. Dzięki wykładom i ćwiczeniom uczestnicy nabiorą umiejętności do samodzielnego korzystania z dokumentacji rysunkowej wyrobów.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

 • Charakterystykę rysunku technicznego
 • Klasyfikację rysunków technicznych
 • Rodzaje linii stosowanych w rysunku technicznymi i ich znaczenie
 • Rzutowanie prostokątne
 • Różnice w rzutowaniu amerykańskim i europejskim
 • Przekroje, przenikania i wyrwania oraz ich sposób przedstawiania na rysunku
 • Sposoby wymiarowania
 • Tolerancje kształtu i położenia oraz ich interpretacja
 • Specjalne oznaczenia na rysunkach technicznych
 • Metrologia warsztatowa
 • Najczęstsze błędy przy pomiarach długości i kąta
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które na co dzień w swojej pracy bazują na rysunkach technicznych natomiast nie posiadają wykształcenia technicznego. Zapraszamy również osoby, które chcą odświeżyć lub pogłębić wiedzę z tego zakresu.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Umiejętność prawidłowego czytania rysunku technicznego jest podstawową kompetencją wymaganą na stanowiskach i w procesach, w których punktem odniesienia jest rysunek techniczny. W wielu organizacjach rysunek techniczny jest podstawowym i często jedynym punktem odniesienia do specyfikacji produktowej klienta. Kompetencje z tego zakresu pozwalają na prawidłowe zrozumienie wymagań klienta w odniesieniu do dostarczanego wyrobu.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.