CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności dotyczących skutecznego podejścia do rozwiązywania problemów. Rozwiązywanie problemów stało się istotą zarządzania i przywództwa w organizacjach uznawanych za znakomite.

Uczestnicy dowiedzą się również jak ważnym elementem jest standaryzacja podejścia do rozwiązywania problemów we wszystkich obszarach i na wszystkich poziomach organizacyjnych.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

 • Definicję spójnego podejścia do rozwiązywania problemów
 • Przejście od „gaszenia pożarów”, do rzeczywistego rozwiązywania problemów
 • Rola standaryzacji przy podejściu do rozwiązywania problemów
 • Modele w podejściu do rozwiązywania problemów, np.: PDSA, PDCA, DMAIC
 • Fazy i kroki modelu PDSA
  • Szczegółowe wyjaśnienie poszczególnych kroków
  • Metody i narzędzia stosowane w poszczególnych krokach
 • Zwolnij, aby móc przyspieszyć: rola fazy planowania w rozwiązywaniu problemów
 • Kultura odpowiedzialności: rola „właściciela problemu”
 • Jak zbudować skuteczny zespół?
 • Wykorzystanie rozwiązywania problemów do rozwoju pracowników: A3 i Kata
 • Pozostałe podejścia do rozwiązywania problemów, m.in.: 8D, QRQC, Kepner Tregoe
 • Ćwiczenia i warsztaty
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorstw. Przede wszystkim jednak zapraszamy specjalistów, inżynierów, liderów, menedżerów każdego szczebla zarządzania, kierowników projektów oraz zespoły projektowe. Szkolenie zaprojektowane jest również dla osób piastujących najwyższe stanowiska w strukturach firmy, pragnących stworzyć odpowiednią kulturę rozwiązywania problemów w swoich organizacjach.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zrozumienie istoty spójnego podejścia do rozwiązywania problemów i umiejętność jego stosowania pozwoli uczestnikom rozwiązać bez obaw praktycznie każdy napotkany w organizacji problem. Dzięki temu firma wzmocni kulturę odpowiedzialności i ciągłego doskonalenia, co zapewni jej stały rozwój i coraz lepsze wyniki.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.