CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej podstaw planowania i realizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć w organizacji. Szkolenie oparte jest o najlepsze wytyczne i standardy dotyczące zarządzania projektami, uwzględniając zarządzanie zasobami, zarządzanie zespołem projektowym, zarządzanie produktami pracy i ryzykiem w projekcie.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

 • Wprowadzenie do metodyki zarządzania projektami
 • Środowisko projektowe oraz rola i znaczenie kompetencji zarządzania projektem w organizacji
 • Obszary wiedzy obejmujące m.in.:
  • Integrację i zakres projektu
  • Harmonogram
  • Jakość i koszty
  • Komunikację
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Interesariusze projektu
 • Zasady i reguły zarządzania projektami
 • Elementy cyklu projektowego
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Pomiary skuteczności i raportowanie wyników
 • Dopasowanie projektu do określonych potrzeb
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do członków organizacji, w których wyniki i cele zależą w dużym stopniu od skuteczności pracy projektowej we wszystkich obszarach i na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Adresatami w szczególności są specjaliści i inżynierowie, liderzy zespołów, menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania, członkowie zespołów projektowych.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zrozumienie i zaimplementowanie skutecznego podejścia projektowego w organizacji. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy będą w stanie skutecznie zaplanować i zrealizować średniej wielkości projekty w oparciu o cele organizacji i stron zainteresowanych. Organizacja zyskuje natomiast wykwalifikowany personel umożliwiający jej realizację interdyscyplinarnych projektów ukierunkowanych na bieżące i przyszłe cele organizacji.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do członków organizacji, w których wyniki i cele zależą w dużym stopniu od skuteczności pracy projektowej we wszystkich obszarach i na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Adresatami w szczególności są specjaliści i inżynierowie, liderzy zespołów, menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania, członkowie zespołów projektowych.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zrozumienie i zaimplementowanie skutecznego podejścia projektowego w organizacji. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy będą w stanie skutecznie zaplanować i zrealizować średniej wielkości projekty w oparciu o cele organizacji i stron zainteresowanych. Organizacja zyskuje natomiast wykwalifikowany personel umożliwiający jej realizację interdyscyplinarnych projektów ukierunkowanych na bieżące i przyszłe cele organizacji.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.