CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu zarządzania procesem. Jeżeli myślimy o doskonaleniu, to musimy zacząć od doskonalenia procesu, ponieważ wyroby i usługi są przez nie wytwarzane, a każdą podejmowaną aktywność można określić jako proces.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

 • Pojęcie i rola procesów w podejściu procesowym w zarządzaniu
 • Korzyści z podejścia procesowego
 • Jak wdrożyć podejście procesowe w organizacji?
 • Ustanowienie procesów i pod-procesów
  • Procesy zorientowane na klienta
  • Procesy zarządcze
  • Procesy wspierające
 • Narzędzia do opisu i analizy procesów, m.in.:
  • Diagram Żółwia
  • Diagram przepływu (flow chart)
 • Modele procesu
 • Zarządzanie procesem
  • Rola i odpowiedzialności właściciela procesu
  • Pozostałe role i odpowiedzialności
 • Zmienność w procesie
 • Pomiar i doskonalenie procesu
 • Ćwiczenia i warsztaty
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do specjalistów, inżynierów, liderów i menedżerów każdego szczebla zarządzania, od których codziennej pracy zależy efektywność i skuteczność procesów. Na szkolenie zapraszamy również osoby zarządzające firmą, które są już „zmęczone” podejściem silosowym opartym sztywno na schemacie organizacyjnym i chcą wprowadzić w swoich firmach podejście procesowe, oparte na wynikach procesów, a nie pojedynczych działów.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Nie jesteśmy w stanie zbudować organizacji składającej się w z samych „gwiazd”, ale każda organizacja jest w stanie stworzyć dobrze zaprojektowane i niezawodne procesy. Dlatego zrozumienie i stosowanie w organizacji podejścia procesowego, umożliwi organizacji osiąganie lepszych wyników, przy jednoczesnych wzroście transparentności i zaangażowania pracujących w niej osób.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w dwóch wariantach: standard i premium. Czas trwania i zakres wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.