CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest uzyskanie przed uczestników szkolenia odpowiednich kompetencji w zakresie wymagań normy ISO 9001:2015 umożliwiając aplikowanie na stanowisko Pełnomocnika Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

  1. Wstęp do zagadnienia
  2. Siedem zasad zarządzania jakością
  3. Podejście procesowe a struktura organizacyjna
  4. Opis procesów:

4.1 Wytyczne do definiowania procesów

4.2 Sposoby opisów procesu

4.3 Definiowanie wskaźników dla procesów

4.4 Właściciel procesu i jego kompetencje

4.5 Mapy procesów

  1. Zarządzanie ryzykiem i szansami:

5.1 Standardy zarządzania ryzykiem

5.2 Kontekst organizacji:

5.3 Identyfikacja ryzyka i szans

5.4 Ocena ryzyka i szans

5.5 Podejmowanie działań i odpowiedzialności

5.6 Plany awaryjne i procedury eskalacyjne

  1. Udokumentowana informacja:

6.1 Wymagania standardu ISO 9001:2015

6.2 Sposoby klasyfikowania udokumentowanej informacji

6.3 Nadzorowanie i zarządzanie udokumentowaną informacją

6.5 Księga jakości i jej elementy

  1. Proces audytów wewnętrznych:

7.1 Rodzaje audytów

7.2 Harmonogram audytów

7.3 Kwalifikacje audytorów – definiowanie i ocena

7.4 Realizacja audytów i nadzorowanie działań poaudytowych

  1. Przegląd Zarządzania:

8.l Wymagania dla przeglądu zarządzania

8.2 Planowanie i realizacja przeglądu zarządzania

8.3 Raportowanie przeglądu zarządzania

  1. Zmiany w systemie zarządzania

9.1 Proces zarządzania zmianami

9.2 Zatwierdzenie zmian

9.3 Walidowanie zmian

  1. Rozwiązywanie problemów

10.1 Proces rozwiązywania problemów

10.2 Metody analizy przyczyn

10.3 Badanie skuteczności działań

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest w głównej mierze dla kandydatów na Pełnomocników Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.