CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom podejścia do analizy FMEA procesu wg zunifikowanego podejścia rekomendowanego przez organizację AIAG i VDA QMC. Uczestnicy nabędą umiejętności poprawnej identyfikacji etapów procesu w powiązaniu z potencjalnymi błędami, ich skutkami oraz przyczynami. Będą w stanie wziąć odpowiedzialność za przeprowadzenie skutecznej analizy FMEA procesu w swojej organizacji.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

 • Przedstawienie nowego podejścia do analizy P-FMEA
 • Cele oraz integracja nowego podejścia w organizacji i łańcuchu dostaw
 • Podejście projektowe przy realizacji analizy P-FMEA (5T)
 • Zespół P-FMEA: role i odpowiedzialności w zespole
 • „7 kroków” w przeprowadzeniu P-FMEA
 • Relacja między D-FMEA i P-FMEA
 • Podejście do analizy ryzyka, m.in.:
  • Tabele S O D
  • Action Priority (AP)
 • Rola moderatora
 • Ćwiczenia i warsztaty
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób, które są bezpośrednio odpowiedzialne za realizację lub moderowanie analiz ryzyka w organizacji. Kolejną grupę stanowią uczestnicy zespołów do opracowywania analiz P-FMEA w ramach projektu rozwoju nowego wyrobu, tj. inżynierowie i specjaliści, liderzy, kierownicy projektów jak i menedżerowie, będący właścicielami procesów związanych z planowaniem i rozwojem nowego procesu.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Uczestnicy nabędą umiejętności poprawnej identyfikacji etapów procesu w powiązaniu z potencjalnymi błędami, ich skutkami oraz przyczynami.Będą w stanie wziąć odpowiedzialność za przeprowadzenie skutecznej analizy FMEA procesu w swojej organizacji. Szkolenie kładzie również duży nacisk na projektowe podejście do analizy P-FMEA, rolę lidera projektu, moderatora oraz odpowiedzialności członków zespołu P-FMEA. Dzięki umiejętności planowania projektu realizacji P-FMEA kierownictwo i interesariusze zyskują transparentność na wszystkich etapach jego realizacji.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.