CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom metod optymalizacji procesów produkcyjnych w oparciu o zasady 5S.

Zakres szkoleń obejmuje między innymi:

  • 7 rodzajów marnotrawstwa w procesach
  • Korzyści z wdrożenia zasad 5S
  • Zasady 5S (Sortowanie, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina)
  • Sposoby wdrożenia 5S
  • Przeszkody i błędy popełniane przy wdrożeniu 5S
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które w codziennej pracy są lub będą odpowiedzialne za przestrzeganie zasad, oraz osób, które będą odpowiedzialne wdrożenie zasad 5S.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Zdobyta podczas szkolenia wiedza pozwoli uczestnikom na zdobycie umiejętności w zakresie zasad zarządzania stanowiskami pracy w oparciu o metodykę 5S. Dzięki tym informacjom uczestnicy będą mogli przyczynić się do poprawy jakości, efektywności i bezpieczeństwa stanowisk pracy.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień  (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne są w trzech wariantach: minimum, standard i premium.

Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.