CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy na temat RODO po ponad 3 latach obowiązywania Rozporządzenia, na bazie doświadczeń własnych i analizy decyzji urzędowych w Unii Europejskiej, przekazane przez praktyka pełniącego funkcję Inspektora ochrony danych. Podstawą szkolenia jest tematyka analizy ryzyka, stanowiąca kluczowy temat w RODO, a także minimalny zestaw procedur i czynności do wykonania przez Administratora danych oraz problem postępowania z incydentami i naruszeniami w świetle praw i obowiązków wynikających z RODO

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

1. Wstęp

2. Podstawowe wymagania RODO

3. Procedury i dokumentacja wspomagająca realizację wymagań RODO

4. Analiza PIA i DPIA i różnice w podejściu do szacowania ryzyka wg ISO 27001 – elementy wspólne i elementy typowe dla wymagań RODO – praktyczne case study

5. Omówienie różnych problemów praktycznych, zależnie od potrzeb grupy i zapisanych uczestników na podstawie przygotowanego materiału bazowego – przykłady, propozycje rozwiązań, odpowiedzi na pytania

6. Omówienie wybranych dotychczas nałożonych kar i jaka nauka z nich płynie dla Administratorów danych osobowych

7. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi

 

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest w szczególności do kierownictwa firm i organizacji podlegających RODO (nie dotyczy DODO!), przedstawicieli działów IT i innych osób zajmujących się ochroną danych osobowych w swoich firmach, menadżerów

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA 2 dni