CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Poprawne wykorzystanie i posługiwanie się podstawowymi przyrządami pomiarowymi. Unikanie popełniania typowych błędów podczas wykonywania pomiarów. Zagwarantowania odpowiedniego poziomu oceny jakości procesu produkcyjnego.
Zapoznanie z celami i metodami nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego.

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

 1. Czym jest pomiar ?
 2. Błędy pomiarów i ich klasyfikacja.
 3. Zasady nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym w świetle wymagań:
  • PN-EN ISO 9001:2015,
  • PN-EN ISO 10012:2004
  • PN-EN ISO IEC 17025:2018
  • IATF 16949 :2016
 4. Wymagania dotyczące laboratoriów wzorcujących wyposażenie pomiarowe (w tym wymagania dla laboratoriów wewnętrznych działających we własnym przedsiębiorstwie)
 5. Omówienie przykładowej procedury nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym
 6. Informacja o zapisach (ewidencja wyposażenia, świadectwa wzorcowania, zapiski sprawdzeń)
 7. Ustalanie wymagań dla wyposażenia pomiarowego – kryteria doboru
 8. Spójność pomiarowa wg ISO/IEC 17025 i DA-06
 9. Niepewność pomiaru
 10. Orzekanie zgodności zgodne z ILAC-G8:09/2019
 11. Przykładowa procedura wzorcowania sprzętu kontrolno – pomiarowego
 12. Wskaźniki zdolności sprzętu pomiarowego – analiza systemów pomiarowych

 

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Osób odpowiedzialnych za nadzór nad sprzętem kontrolno – pomiarowym, pracowników laboratoriów pomiarowych, inżynierów jakości

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA  2 dni