CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i informacji dotyczącej metod doboru i oceny środków kontrolno-pomiarowych w oparciu o 2 najpopularniejsze standardy w motoryzacji rekomendowane przez organizacje AIAG i VDA-QMC.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

 • Pojęcia i definicje odnoszące się do systemu pomiarowego
 • Elementy wspólne i różnice w podejściu wg MSA i VDA 5
 • Ogólne koncepcje oceny systemu pomiarowego
 • Przedstawienie i omówienie metod dla cech mierzalnych
 • Przedstawienie i omówienie metod dla cech atrybutywnych
 • Ćwiczenia z zakresu różnych metod, m.in.:
  • GR&R
  • Kappa
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kwalifikacja procesów kontrolno-pomiarowych
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do specjalistów, inżynierów nadzorujących i kwalifikujących systemy kontrolno-pomiarowe, inżynierów procesu, inżynierów jakości oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi analizy systemów pomiarowych.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Szkolenie dostarczy uczestnikom pełnego obrazu na temat planowania, zarządzania i kwalifikacji procesów i systemów pomiarowych. Stosując tę wiedzę, organizacja jest w stanie wyeliminować problemy wynikające z nieprawidłowo działającego systemu pomiarowego. Szkolenie obejmuje swoim zakresem również uwzględnienie aspektu ekonomicznego przy doborze systemów pomiarowych co wpływa pozytywnie na wzrost czasu wartości dodanej w procesie realizacji wyrobu oraz na zmniejszenie kosztów nadzoru nad systemem pomiarowym.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w dwóch wariantach: standard i premium. Czas trwania i zakres wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.