CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zrozumienie procesu zarządzania ryzykiem, jego elementów i różnic elementami procesu zarządzania ryzykiem. Przedstawione jest podejście korporacyjne, dotyczące całej firmy/organizacji. Na szkoleniu przedstawia się także podstawowe błędy w rozumieniu ryzyka i zarządzania nim, aby unikać ich przy budowie własnego procesu zarządzania ryzykiem w swojej firmie/organizacji lub na swoim stanowisku pracy

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

1. Wstęp

2. Podstawowe normy i standardy związane z zarządzaniem ryzykiem

3. Elementy ryzyka

4. Elementy analizy i szacowania ryzyka

5. Tworzenie planu postepowania z ryzykiem

6. Zasady monitoringu ryzyka

7. Casy study w zakresie pkt. 3-6 na ogólnych procesach występujących w każdej firmie lub w przypadku zlecenia przez konkretną firmę na procesach tej firmy z udziałem jej menadżerów

8. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób zarządzających firmą, menadżerów, osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, audytorów wewnętrznych w firmach, a także dla osób zarządzających działami w których przepisy prawa wymagają przeprowadzenia analizy ryzyka, jak np. ochrona danych, kadry, księgowość, produkcja itp.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA 1 dzień