CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom narzędzia IMDS, opracowane przez grupę OEM-ów dla spełnienia regulacji prawnych. Ich podstawą jest Dyrektywa 2000/53/EC Parlamentu Europejskiego dotycząca pojazdów o zakończonym życiu technicznym. Podczas szkolenia uczestnik nabędzie wystarczające umiejętności do samodzielnego wprowadzania informacji na temat materiałów z których składa się wyrób do systemu IMDS.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

  • Wprowadzenie do IMDS
  • Omówienie funkcji głównego menu, tworzenie i łączenie danych materiałowych
  • Raportowanie i zarządzanie zmianami w IMDS
  • Zwolnienia w IMDS
  • Specyficzne wymagania OEM
  • Administrowanie bazą
  • Analiza przyczyn odrzuceń
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób nadzorujących procesy zmian materiałowych wyrobu, inżynierów i specjalistów ds. produktu, specjalistów ds. badań materiałowych oraz uczestników procesu przygotowania raportów wzorcowania wyrobu dla klienta oraz zatwierdzania raportów od dostawców.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają i zrozumieją cele funkcjonowania narzędzia IMDS oraz posiądą umiejętność skutecznego posługiwania się tym narzędziem. IMDS oraz kwalifikacje do posługiwania się tym narzędziem, pozwolą organizacji na skrócenie czasów przepływu informacji i danych w procesach przygotowania raportów materiałowych.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w 2 wariantach: standard i premium. Czas trwania i zakres wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.